Геодезия

Конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” в БАН

Четвъртък, 24 Септември 2020
НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” – 3 бр., редовна форма на обучение: 1 Обработка на GNSS измервания 2 Изследване на свлачища 3 Съвременни геодинамични процеси Срок за подаване на документи 14.10.2020 година. Подробности за темите на докторантурите има в прикачените файлове. Допълнителна информация за начина на кандидатстване може да получите от Центъра за обучение на БАН…

АГКК стана на 20 години

Петък, 18 Септември 2020
Агенцията по кадастъра (сега Агенцията по геодезия, картография и кадастър) е създадена с приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията и на териториалните ѝ структури са определени с Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра от 2000 г., приет с ПМС № 169 от 14.08.2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.…

Интерактивна карта показва как се е променяла Земята през годините

Понеделник, 14 Септември 2020
Интерактивна карта показва как се е променяла Земята през годините. Земята се е променила драматично в последните 4 543 милиарда години. Сега можете да видите сами как се е променил и градът ви в последните 750 години при преместването на тектонските плочи и покачването и потъването под океана на земни маси.

Попълнете анкетата за удовлетвореност от работата на АГКК

Събота, 29 Август 2020
Агенцията по геодезия и кадастър има анкета за потребителите. Може да я попълните тук.

Заповеди за отстраняване на ЯФГ

Вторник, 25 Август 2020
В ДВ, бр. 75 от 25.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-89 от 03.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Янтра, с. Крушето, с. Паисий, община Горна Оряховица, област Велико Търново; Заповед № КД-14-90 от 03.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Беляковец, с. Леденик, с. Присово,…

Производство по изменение на КК за отстраняване на ЯФГ

Петък, 21 Август 2020
В ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бижовци и с. Черновръх, община Трявна, с. Радовци, община Дряново, област Габрово. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.…

АГКК започва производство за отстраняване на ЯФГ

Понеделник, 10 Август 2020
АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Крушевец, община Созопол; с. Ново Паничарево и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 21.08.2020 г.…

Обнародвани промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Понеделник, 10 Август 2020
Агенцията по геодезия картография и кадастър обнародва обновена наредба №1 от 16 септември 2008 г. за създаване и поддържане на специализиранети карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Измененията и допълненията са обнародвани в Държавен вестник бр.64 от 18 Юли 2020 г. ЦЯЛАТА НАРЕДБА ТУК

Заповеди за отстраняване на ЯФГ

Петък, 24 Юли 2020
В ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-68 от 01.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ловец, с. Острец, с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище; Заповед № КД-14-69 от 01.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Манолич, с.…
Страница 1 от 237

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.