АГКК обяви резултатите от обществените поръчки за годината

Понеделник, 07 Ноември 2016

На 14.10.2016 г. Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК) публикува последните резултати за спечелилите обществените поръчки за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за тази година. Публикуваме най-успешните 24 геодезически фирми, спечелили лотовете от тринадесетте търга.

Ето какво показва статистиката. Така по 52 лота ще работят 24 фирми и обединения, като ако десет от тях се занимават с един лот, а има и такива, които ще трябва да обработят близо 5000 ха. Общата стойност на поръчките, обявени от АГКК през 2016 г. , е 8 343 335 лв. Средната цена на хектар е 309,72 лв. Иначе цената за ха варира от 256 лв за ха до 364 за ха.

Някои от търговете са обжалвани в законния срок пред комисията за защита на конкуренцията.

Както се казва, на печелившите – честито!

Ще очакваме резултатите.

Пореден № на изпълнител Изпълнителите на обществените поръчки, обявени от АГКК за 2016 година, подредени според броя спечелени лотове Брой спечелени лотове Обща площ на спечелените лотове /ха/
1 „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ” ООД 6 4688
2 „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД 5 2932
3 ДЗЗД „ГЕОБГ” (обединение от„ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Пазарджик и „ЗЕНИТ - ГЕО“ ЕООД, гр. Пазарджик 4 2047
4 КА "Аргус" ООД 3 1438
5 „ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 3 1333
6 „ЛЕНД ДЕЙТА ЦЕНТЪР” ООД 3 1284
7 „ГБС-ИМОТИ” АД 3 1173
8 "РИЛА ИНФОТЕХ" ЕООД 3 897
9 „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД 2 1383
10 "ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 2 1176
11 ДЗЗД Геопректи Пазарджик (обединение от ЕТ „ГЕОИНЖЕНЕРИНГ-НИКОЛАЙ КИРОВ“, гр. Пазарджик, „ГЕОБИБ“ ООД, гр. Велинград и „ПАЗАРДЖИШКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР“ ЕООД, гр. Пазарджик) 2 1121
12 "СТРОИТЕЛ"ООД 2 985
13 СД „ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ” 2 768
14 „ХИДРО МАП” ЕООД 2 749
15 "ГЕО 2000" ООД 1 955
16 ЕТ "РУМЕН ГЕОРГИЕВ - ГЛОБАЛ ГЕО" 1 801
17 "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД 1 750
18 „ГЕОХАЙД” ООД 1 662
19 ЕТ "ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ" 1 481
20 „ГЕОМЕРА М+Р“ ЕООД 1 355
21 ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕО-ЧОНОВ-ДЕТЕКТ” 1 311
22 „МАПЕКС” АД 1 271
23 ЕТ „МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ” 1 242

СГЗБ с предложения за редакция на няколко наредби на агенцията

На сайта на АГКК през последения месец бяха публикувани за обществено обсъждане Няколко проекта на документи публикува за обсъждане през август АГКК на сайта си. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) в стремежа си да изразява мнението и интересите на геодезическата колегия в диалога с администрацията състави и предложи становища по представените проекти.

Наредбата за геодезическите мрежи

Относно проекта за Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение забележките са както правни по същество, така и засягат липсата на съответната техническа точност, като например забележката, че са използвани обозначения на мерните единици за дължини, ъгли и

площи, които не са съобразени с международната система единици Si. Друга интересна забележка е, че в наредбата се прави разграничение между термина „конвенционални геодезически измервания“ и ГНСС измерванията. Според СГЗБ, това разграничаване не е актуално поне от две десетилетия - ГНСС измерванията вече са конвенционални в

практиката и на българските геодезисти. Освен това в наредбата са предвидените два начина за определяне на нормалните височини на точките от ГММП в чл. 18, които, според СГЗБ, са несъпоставими. Допускането на два неравноточни начина за извършване на височинното определяне на точките от ГММП в урбанизирани и неурбанизирани територии автоматично би трябвало да разграничава в различни класове на точност геодезическите точки от една и съща ГММП по признак нови и стари точки или по териториално разположение –

принципи, които нямат нищо общо с геодезически норми, отбелязват от СГЗБ. Те отправят и критика заради посочен софтуер, който трябва да се ползва. Става дума за конкретно

софтуерно приложение, отбелязано в чл.28 за софтуера БГСТранс. Не е ясно дали използването на друг специализиран или конвенционален софтуер (например

Microsoft Excel) със същия математически апарат ще бъде нерегламентирано.

Поредна забележка е за съдържанието на чл. 54 (1), където е посочено, че проверката на състоянието на точките от ГММП се възлага от АГКК на правоспособни геодезисти, което ограничава възможността за възлагане на такава дейност на изпълнители фирми правоспособни юридически лица.

Наредбата за кадастралните карти

Относно наредба за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри първата забележка на СГЗБ е свързана със самото наименование на наредбата, като според организацията тя трябва да се казва „Наредба за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри“. Друа основна неяснота геодезистите виждат в чл. 4, т. 4 и споменатата „информационно-административната карта“, което според СГЗБ не съществува в правния мир. В наредбата се урежда казуси, които би трябвало да са предмет на ЗКИР, а не на подзаконовия акт, отбелязват още от СГЗБ.

Техническата спецификация за явната практическа грешка

СГЗБ предлага редакция на целия текст за техническа спецификация за отстраняване на явна фактическа грешка. Настоява се за по-подробни описания например на наличните графични материали, предоставяни от АГКК, както и данните, които после трябва да набира изпълнителят на задачата.

От съюза отбелязват, че независимо от изтичането на сроковете за обсъждане на предложените от АГКК проекти за документи, гилдията е готова на допълнителни дискусии и диалог с ръководството на АГКК.

Пълните текстове на предлаганите корекции може да намерите на сайта на СГЗБ http://geodesy-union.org/archives/978.

Прочетена 886 пъти

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.