ЗИД ЗКИР 2014

Ново съдържание на кадастъра и нови административно процедурни правила Част първа

Петък, 18 Юли 2014

Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в АГКК и в Столична община - район „Триадица". Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра". Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Белчева, Кирчев и Николова". Сферата на работа е в областта на кадастъра и устройство на територията, вещното право, реституция, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и граждански спорове. За контакти тел. 0887218771 и email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Емилия Ангелова е била юрисконсулт в Столична община - район „Триадица", АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. работи като главен юрисконсулт в „Географска информационна система - София" ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР", както е и в работните групи по изменение на ЗКИР и създаване на подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на АГКК.

В брой 49 от 13.06.2014 г на Държавен вестник се обнародва Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР), който влезе в сила на 17.06.2014 г. След десетилетното прилагане на приетия през 2000 година закон бяха установени редица проблеми при неговото прилагане и за част от тях е предвидена нова регламентация с влезлия в сила законопроект. В поредица от статии ще бъде направен анализ на основните изменения в закона. Предмет на разглеждане в настоящата статия са новите обекти на кадастъра и прилагане на закона по отношение на висящите административни производства.

Измененията и допълненията на закона обхващат основно правоотношенията, свързани с кадастъра – съдържание, създаване, поддържане и предоставяне на услуги. Поради големия обхват на промените в закона е необходимо да бъдат изменени и допълнени всички подзаконови актове към Закона за кадастъра и имотния регистър. До одобряването на новите подзаконови актове, всички настоящи норми в тях, които противоречат на ЗКИР, губят своето действие. В преходните и заключителните разпоредби не са предвидени норми, уреждащи заварените административни процедури, поради което довършването на започнатите административни процедури следва да се регулира от влезлите в сила нови разпоредби. Новият закон следва да се прилага и за висящите административни производства, които по време на влизането му в сила не са били довършени. В този смисъл той има незабавно действие. В случая се прилага новата процесуална норма, тъй като действието й не е отложено изрично по отношение на висящите към влизането й в сила административни производства. Тъй като глава шеста на закона, регулираща поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, предвижда редица промени в административно-процесуално отношение, всички нови изисквания следва да се прилагат за неприключилите административни производства.

С приетите изменения се разширява съдържанието на кадастъра. Основната цел на кадастъра е да отразява местоположението и границите на недвижимите имоти – обекти на собственост. Поради факта, че в кадастралната карта до настоящото изменение в закона не се отразяваха съоръжения на техническата инфраструктура, беше налице пречка в картата да се отразяват и самостоятелни обекти на собственост, които не са разположени в сгради. Типичен пример за такива обекти са магазини, разположени върху мостове или в подлези. С приетите изменения на ЗКИР вече е въведена възможността в случаите, когато са налице самостоятелни обекти на собственост в съоръжение на техническата инфраструктура, в кадастъра се отразяват:

1. Данните за съоръжението, определени в чл. 27, ал. 1, т. 2 на ЗКИР;

2. Данните за находящите се в него самостоятелни обекти, определени в чл. 27, ал. 1, т. 3 на ЗКИР.

Когато в съоръжения на техническата инфраструктура няма изградени самостоятелни обекти на собственост, тези съоръжения не се нанасят в кадастъра.

Правилата за отразяване на съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти на собственост, следва да се уредят в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, тъй като към настоящия момент не е ясно дефинирано каква част от съответното съоръжение ще се отразява в кадастралната карта, както и как ще се идентифицира и изобразява.

С приетите изменения на ЗКИР се създава възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен или административен акт. В процеса на поддържане на кадастралната карта, ведомствата и юридическите лица ще предават информацията за зоните на ограничение на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която от своя страна ще предоставя на клиентите тези данни заедно с основните кадастрални данни. Не се предвижда тези данни да се събират и да се отразяват в кадастралната карта в етапа на нейното одобряване. В този смисъл зоните на ограничения са един особен вид обекти на кадастъра. Тяхната специфика се определя от две основни разлики спрямо останалите обекти на кадастъра- поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради или съоръжения на техническата инфраструктура. Първата разлика е, че те не представляват недвижим имот – обект на право на собственост. Зоните на ограничения са територии, които могат да обхващат един или няколко поземлени имота или части от тях, за които е въведено «ограничение в ползването или извършването на определени дейности», т.е въведено е ограничение по отношение на правото на собственост. За да може да бъде отразено това ограничение в кадастралната карта е необходимо да се определи точното местоположение и граници на зоната, която съгласно т. 20 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗКИР следва да представлява затворен контур. Редът за определяне и на номерата на зоните за ограничения и конкретните изисквания за данните за зоните на ограничения, които ще се отразяват в кадастралната карта, както и услугите, които ще се извършват с тези данни, е предвидено да се регламентират със съответните подзаконови актове на ЗКИР. Наред с това е необходимо да се предвиди и формат за обмен на тези данни и да се разработят функционалности на информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за съхранение и предоставяне на услуги.

Втората съществена разлика на този вид обекти на кадастъра е отговорното за създаването на данните за обекта лице, а именно за зоните на ограничение данните се създават от други ведомства и организации и отговорността за тяхната точност, актуалност и за нанасянето им в кадастралната карта не е в правомощията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Агенцията по геодезия, картография и кадастър от своя страна има задължение да определя служебно уникален за територията на страната номер за зоните на ограничения.

Прочетена 2726 пъти Последно променена в Четвъртък, 02 Ноември 2017 08:53

Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме ползвали, когато сме ги създавали.

Алберт Айнщайн

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia at abv.bg
office at geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.