АГКК обяви започване на производство по изменение в КККР

Четвъртък, 12 Септември 2019

В ДВ бр. 71 от 10.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия на с. Червенци, община Вълчи дол, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 80529.175.35, 80529.700.1, 80529.10.11, 80529.10.136, 80529.10.144, 80529.10.156, 80529.10.157, 80529.10.158, 80529.10.159, 80529.10.160, 80529.12.3, 80529.12.4, 80529.12.162, 80529.12.164, 80529.12.165, 80529.12.166, 80529.14.5, 80529.14.6, 80529.14.11, 80529.14.19, 80529.14.21, 80529.14.22, 80529.14.34, 80529.14.177, 80529.14.178, 80529.14.180, 80529.14.183, 80529.14.184, 80529.14.185, 80529.14.186, 80529.14.187, 80529.14.188, 80529.14.616, 80529.14.617, 80529.14.618, 80529.14.620, 80529.20.8, 80529.20.599, 80529.20.600, 80529.20.601, 80529.20.602, 80529.20.603, 80529.20.604, 80529.20.605, 80529.20.606, 80529.20.608, 80529.23.13, 80529.23.16, 80529.26.1, 80529.26.2, 80529.26.396, 80529.26.397, 80529.26.399, 80529.26.400, 80529.26.403, 80529.26.404, 80529.26.407, 80529.31.1, 80529.31.520, 80529.31.521, 80529.31.522, 80529.31.523, 80529.31.524, 80529.31.525, 80529.31.526, 80529.31.527, 80529.31.528, 80529.31.529, 80529.31.530, 80529.31.644, 80529.32.1, 80529.32.515, 80529.32.516, 80529.32.517, 80529.32.518, 80529.32.519, 80529.32.624, 80529.32.627, 80529.33.1, 80529.33.2, 80529.33.513, 80529.33.514, 80529.34.19, 80529.34.21, 80529.34.28, 80529.34.35, 80529.34.36, 80529.34.37, 80529.34.38, 80529.34.46, 80529.34.47, 80529.34.48, 80529.34.49, 80529.34.52, 80529.34.53, 80529.34.54, 80529.34.55, 80529.35.1, 80529.35.2, 80529.35.3, 80529.35.5, 80529.35.7, 80529.35.108, 80529.35.109, 80529.35.110, 80529.35.112, 80529.35.114, 80529.35.115, 80529.35.120, 80529.35.121, 80529.35.124, 80529.35.125, 80529.35.126, 80529.35.127, 80529.35.128, 80529.63.23, 80529.146.9, 80529.146.10, 80529.146.16, 80529.146.18, 80529.157.32, 80529.158.33, 80529.158.34, 80529.175.15, 80529.175.21, и сграда с идентификатор 80529.33.2.1. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 14-дневен срок (до 24.09.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. С проекта се изменят граници на поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната карта, поради неправилно отразен горски автомобилен път „Момин мост – Тъмраш развалините“. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бойково, община „Родопи“ – 05150.23.3, 05150.24.2, 05150.24.5, 05150.24.8, 05150.24.9, 05150.24.40, 05150.24.41, 05150.24.42, 05150.24.52, 05150.24.58, 05150.24.64, 05150.24.89, 05150.24.90, 05150.24.91, 05150.24.92, 05150.24.440, 05150.25.3, 05150.28.2, 05150.28.4, 05150.28.6, 05150.28.7, 05150.28.8, 05150.28.11, 05150.28.12, 05150.28.18, 05150.36.3, 05150.36.4, 05150.36.7, 05150.36.35, 05150.36.36, 05150.36.37, 05150.36.143, 05150.46.1, 05150.46.10, 05150.46.11, 05150.46.13, 05150.46.16, 05150.46.40, 05150.46.154, 05150.46.155; за с. Лилково, община „Родопи“ – 43671.10.1, 43671.10.11, 43671.10.499, 43671.19.824, 43671.23.62, 43671.23.64, 43671.23.65, 43671.23.66, 43671.23.71, 43671.23.72, 43671.23.281, 43671.23.422, 43671.23.519, 43671.23.547, 43671.23.548, 43671.23.598, 43671.23.604, 43671.23.611, 43671.23.649, 43671.23.789, 43671.23.849; за с. Скобелево, община „Родопи“ – 66809.23.48, 66809.23.57, 66809.23.58, 66809.23.61, 66809.23.63, 66809.23.64, 66809.23.66, 66809.23.70, 66809.23.84, 66809.23.491, 66809.23.494, 66809.341.2, 66809.341.3, 66809.341.4, 66809.341.579, 66809.342.2, 66809.342.4, 66809.342.425, 66809.342.436, 66809.350.2, 66809.350.5, 66809.350.14, 66809.350.415, 66809.350.546. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен срок (до 24.09.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Прочетена 196 пъти

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.