Обезщетение при явна фактическа грешка

Петък, 22 Ноември 2019

 

 Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община - район „Триадица". Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра". Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора "Ангелова - Белчева". Сферата й на работа е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и граждански спорове. За контакти тел. 0887218771 и email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Представлява ли обезщетяването на собствениците при констатиране на явна фактическа грешка в кадастралната карта част от фактическия състав при издаване на заповедта за изменение на  кадастралната карта и кадастралните регистри?

Съгласно §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър "явна фактическа грешка" е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1 /при създаване на кадастралната карта/, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31.

При констатиране на явна фактическа грешка в кадастралната карта, се провежда процедура по изменение на кадастралната карта. Измененията в КККР се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община. Когато явната фактическа грешка засяга повече от 50 броя поземлени имота, изменението може да се иска и от кмета на общината.

Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на КККР, изработен от правоспособно лице, по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или по възлагане на заинтересовано лице. Обхватът на проекта включва всички поземлени имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка. АГКК изпраща проекта за изменение на КККР  на директора на областна дирекция "Земеделие" за съгласуване относно обезщетяване по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно на чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. При липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция "Земеделие" връща проекта с мотивирано становище.

Измененията в КККР се извършват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота и със заповед на изпълнителния директор на АГКК, когато изменението засяга повече от 50 поземлени имота. За обезщетяване на засегнатите лица по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи или чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд заповедта, придружена от скицата-проект, се изпраща на общинската служба по земеделие. Скицата-проект за отстраняване на явната фактическа грешка съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно по чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Заповедта с предмет на изменение до 50 поземлени имота се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота. Заповедта с предмет на изменение над 50 поземлени имота се съобщава в „Държавен вестник“ и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й пред административния съд по местонахождение на имота.

При издаване на заповедта за изменение на КККР поради наличие на явна фактическа грешка администрацията на АГКК е дължна да изпрати проекта за изменение на КККР на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно реда за обезщетяване на засегнатите собственици. Това съгласуване с комепетентния орган има характер на предварително информиране за наличие на основание за обезщетение и не се отразява на окончателния  административен акт за отстраняване на явна фактическа грешка. Поради това при оспорване по съдебен ред на законосъобразността на заповедта за отстраняване на ЯФГ търсенето на обезщетение от засегнатите собственици е недопустимо. Правото на получаване на обезщетение е неотносимо към правния спор по отстраняване на ЯФГ, в който предмет на разглеждане е дали са били налице предпоставките за изменение на КККР на основание ЯФГ и допусната ли е такава при изработване на КК.

Според чл. 53б, ал. 6 от ЗКИР за обезщетяване на засегнатите собственици заповедта, придружена от скица – проект, се изпраща на Общинската служба по Земеделие, като скицата – проект за отстраняване на ЯФГ съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение. Следователно текстът на чл. 53б от ЗКИР предвижда ред за обезщетяване, който следва хронологично във времето издаването на самата заповед за изменение на КК на основание ЯФГ, като първо се издава заповедта и след това се изпълнява процедурата по обезщетение. 

Прочетена 242 пъти Последно променена в Понеделник, 21 Декември 2020 09:35

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.