Печат на тази страница
Геодезия

Управителният съвет на КИГ заседава на 29 ноември

Сряда, 27 Ноември 2019

На 29 Ноември 2019 г. в Хисаря ще се състои заседание на Управителния съвет на КИГ със следния дневен ред :

  1.   Обсъждане на начините за ежегодното продължаване на членството;
  1. Избор на Длъжностно лице по защита на личните данни;
  1. . Информация за организацията на среща с АГКК относно промените в нормативната база на 03.12.2019 г.;
  1.    Обсъждане на предложените промени в ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП до председателя на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС;
  1.   Предложения за сформиране на работна група за предложения на промени в НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г.за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри., ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП;
  1.   Определяне на дата за Управителен съвет – февруари 2020 г.
  1.   Разни.
Прочетена 143 пъти Последно променена в Петък, 29 Ноември 2019 20:26