Геодезия

92% от страната в кадастър, според отчета за 2019 г.

Вторник, 13 Октомври 2020
  Възлагане на нови кадастрална карта и регистри, подобрено качество на услугите и развитие на информационната система са приоритет за 2020 година. До края на 2019 г. са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за 101 787 кв. км, представляващи 91,70 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,057 млн. недвижими имота. С одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри са всички населени места от…

Наградиха ГИС приложение за следене на коронавируса

Вторник, 06 Октомври 2020
Компания за ГИС технологии с награда в конкурса за “Най-зелените компании в България”. Става дума за една от фирмите, работещи в България - ЕСРИ, която разработи уеб ГИС приложение, подобно на това на станалото популярно преди това на института Джон Хопкинс, което да дава ясна визуална картина на обстановката в страната. Приложението имаше за задача да отразява информацията на Националния оперативен щаб за борба с…

АГКК със заповеди за отстраняване на ЯФГ

Сряда, 30 Септември 2020
В ДВ, бр. 83 от 25.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-116 от 04.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Челопеч, община Челопеч, област София; Заповед № РД-18-266 от 09.09.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен; Заповед № РД-18-268…

Конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” в БАН

Четвъртък, 24 Септември 2020
НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия” – 3 бр., редовна форма на обучение: 1 Обработка на GNSS измервания 2 Изследване на свлачища 3 Съвременни геодинамични процеси Срок за подаване на документи 14.10.2020 година. Подробности за темите на докторантурите има в прикачените файлове. Допълнителна информация за начина на кандидатстване може да получите от Центъра за обучение на БАН…

АГКК стана на 20 години

Петък, 18 Септември 2020
Агенцията по кадастъра (сега Агенцията по геодезия, картография и кадастър) е създадена с приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията и на териториалните ѝ структури са определени с Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра от 2000 г., приет с ПМС № 169 от 14.08.2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.…

Интерактивна карта показва как се е променяла Земята през годините

Понеделник, 14 Септември 2020
Интерактивна карта показва как се е променяла Земята през годините. Земята се е променила драматично в последните 4 543 милиарда години. Сега можете да видите сами как се е променил и градът ви в последните 750 години при преместването на тектонските плочи и покачването и потъването под океана на земни маси.

Попълнете анкетата за удовлетвореност от работата на АГКК

Събота, 29 Август 2020
Агенцията по геодезия и кадастър има анкета за потребителите. Може да я попълните тук.

Заповеди за отстраняване на ЯФГ

Вторник, 25 Август 2020
В ДВ, бр. 75 от 25.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № КД-14-89 от 03.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Янтра, с. Крушето, с. Паисий, община Горна Оряховица, област Велико Търново; Заповед № КД-14-90 от 03.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Беляковец, с. Леденик, с. Присово,…

Производство по изменение на КК за отстраняване на ЯФГ

Петък, 21 Август 2020
В ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бижовци и с. Черновръх, община Трявна, с. Радовци, община Дряново, област Габрово. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.…
Страница 5 от 241

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.