Геодезия

График за възражения по кадастъра в Луковит и Ябланица

Вторник, 14 Май 2019
 Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община ЛУКОВИТ, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, гр. Ловеч, бул. „България” № 3, ет. IV, в сградата…

Проект за ПУП край Сапарева Баня

Неделя, 12 Май 2019
Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330,40 м, с цел отвеждане на отпадните води от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица,…

Отстранена е явна фактическа грешка за с. Бохот

Петък, 03 Май 2019
В брой 36 от 3 май 2019 г. на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед № РД-14-15 от 05.04.2019 г. за отстраняване на явна фактическа грешка в КККР на землището на с. Бохот, ЕКАТТЕ 05921, община Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-153 от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В заповедта, обнародвана на стр. 82 от бр. 36 на…

Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в четири области

Петък, 03 Май 2019
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница, с. Палат, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево, с. Никудин,…

Инж. Евгени Кръстанов ще защитава докторска дисертация

Четвъртък, 02 Май 2019
На 09.05.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Евгени Кръстанов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Приложна геодезия". Темата на докторантурата е: “ Изследване възможностите за приложение и геодезическо осигуряване на военни мостове, устройвани в граждански условия и ситуация на природни бедствия”. Научен консултант е доц. д-р инж. Иван Кунчев,…

АГКК търси външни експерти с обществена поръчка

Четвъртък, 02 Май 2019
Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 65 (шестдесет и пет) обособени позиции. Обхватът на поръчката включва подпомагане дейността на 28-те СГКК на АГКК за период от 24…

Новият председател на Камарата на инженерите по геодезия инж. Златан Златанов: Геодезията е навсякъде

Вторник, 30 Април 2019
Проблемите са много, но трябва да се движим в правилната посока През март инж. Златан Златанов бе избран за нов председател на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ). Той е роден в София през 1962 г. Семейството му е с традиции в геодезията – баща му е проф. д.т.н. инж. Георги Златанов, дългогодишен преподавател в УАСГ, катедра „Геодезия“, и първият доктор на техническите науки в…

Приет е кадастър в област Ловеч

Вторник, 30 Април 2019
Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщи, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на: с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община Луковит; с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор, с. Орешене, община Ябланица.…

Китай изстреля още един навигационен спътник BeiDou

Четвъртък, 25 Април 2019
Китай отбеляза поредното успешно изстрелване на сателит от системата BeiDou и първото за 2019 година. Спътникът пое към проектната си наклонена геосинхронна орбита изминалата събота в 22:41 ч. местно време (1:41 ч. на неделя българско време). Той бе изстрелян на борда на ракета носител Чан Джън-3B, съобщи държавната информационна агенция Синхуа. Спътникът е 44-ти поред от системата BeiDou, като е първият от нея в подобна орбита.…
Страница 9 от 226

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.