Печат на тази страница
Новините

БАН ще помага на МРРБ

Павлова: Без съчетание на наука и практика няма прогрес

Сряда, 09 Септември 2015

Сред най-важните задачи, които предстоят пред министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Българската академия на науките (БАН) е разработването на целенасочена програма за развитие на Северозападна България, Родопите, Странджа. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на подписването на тригодишно споразумение за сътрудничество с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров в края на юли. На база сключеното споразумение се очаква учените от БАН да представят експертна информация за разработването на програма със специален фокус за всеки от най-слабо развитите региони, като се използват възможностите на оперативните програми и бюджета. По думите на министъра в момента са необходими две разработки, които екипите на БАН трябва да направят. Едната е изготвянето на детайлна карта за границите на географските райони, което ще помогне за детайлизирането на конкретните мерки, които да бъдат реализирани. Следващата стъпка е анализ на планинските и полупланинските райони с възможностите за развитие през всички сезони. Регионалният министър поясни, че в редица държави, за тези райони има специален закон. По думите й, за тези райони също са необходими специални, целенасочени мерки и инвестиции, за подкрепа, защото имат своите специфики.

Само по оперативните програми за трансгранично и териториално сътрудничество към МРРБ в последните години са усвоени над 37 млн.евро за научни дейности. „Без съчетанието между наука и практика няма как да прогресираме като държава, нито като министерство, което провежда политиките в много сектори“, подчерта Лиляна Павлова. Тя посочи, че МРРБ работи ежедневно с редица от институтите на БАН - Института по метеорология и хидрология, Института по сеизмология, геология, геофизика, археология. „Работихме много активно и по Националната програма за свлачищата в последните месеци“, каза още регионалният министър.

Акад. Стефан Воденичаров подчерта, че МРРБ е първото министерство, което се е обърнало към БАН за ползотворно сътрудничество по въпросите за развитието и модернизация на инфраструктурата.

Прочетена 923 пъти