Печат на тази страница
Новините

Нискообразованите най-трудно си намират работа в ЕС

Понеделник, 21 Юли 2014

Нискообразованите работници намират все по-трудно работа в ЕС, сочи доклад на Европейската комисия.
Едновременно с това се наблюдава разкриването на все повече работни места за хора със задълбочени умения. Отчита се, че по време на криза все по-често се осигурява временна заетост. Препоръчва се установяването на още по-трайна връзка между образованието и работодателите. Докладът разделя държавите на ЕС в три групи, като първата е съставена от страните, пострадали най-тежко от кризата - Гърция, Испания и Португалия. В тези страни по-слабо образованите младежи нямат големи възможности за намиране на препитание.
Втората група държави са онези, които се представят най-добре в кризата - Австрия, Швеция и Германия. В тези страни кризата е увеличила безработицата съвсем малко, като същевременно се отчита добро съвпадение между образованието на хората без работа и нуждите на бизнеса.
В третата група държави, в която попадат Унгария, Полша и Словакия, се наблюдава недостиг на висококвалифицирани специалисти.
Докладът показва, че увеличението на безработицата в ЕС спрямо 2008 г. е 2,6 на сто, като в Общността се трудят 218 милиона граждани. Само пет държави от ЕС са възстановили равнището на заетостта от годините преди кризата - Австрия, Белгия, Германия, Малта и Швеция.

Прочетена 889 пъти