Строежите четвърта и пета категория да получават удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж

Петък, 11 Август 2017

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за строежи от четвърта и пета категория или отказ за такова, чрез мотивиран писмен отказ, да се издава от органа, който е издал разрешението за строеж. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чрез промените нормативният документ трябва да отговори на последните промени в Закона за устройство на територията. С тях се прецизират и действащите разпоредби за условията и реда за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория по реда на Закона за устройство на територията, независимо от източника на тяхното финансиране. Те се отнасят за строежи от четвърта и пета категория по реда на Закона за устройство на територията. Такива са частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа и съоръженията към тях, жилищни и смесени сгради с ниско или средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м и от 1000 до 5000 кв. м, производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване и други.

Проектонаредбата предвижда още удостоверението за въвеждане в експлоатация да бъде издавано в седемдневен срок от постъпване на искане за такова, след проверка на документите. В същия срок може да бъде отказано издаване на удостоверение с мотивиран писмен отказ в случай на неизпълнение на необходимите изисквания, както и когато не е упражняван строителен надзор или такъв е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано лице.

По преценка компетентният орган може да направи проверка на място, за която се съставя констативен протокол, неразделна част от досието на строежа.

Предложенията за промяна на наредбата и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, на сайта на Дирекцията за национален строителен контрол и на Портала за обществени консултации. Срокът за коментари е 10.09.2017 г.

Прочетена 536 пъти Последно променена в Петък, 11 Август 2017 10:30

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia at abv.bg
office at geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.