Обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

Сряда, 27 Ноември 2019

В ДВ бр. 93 от 26.11.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Алваново, община Търговище – 000215.4.19, 000215.18.96, 000215.18.97, 000215.18.98, 000215.18.99, 0 0 0 21 5.18.10 0, 0 0 0 21 5.18.101, 0 0 0 21 5.18.10 2 , 000215.19.29, 000215.24.2, 000215.25.39, 000215.26.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 8 , 0 0 0 2 1 5. 3 5. 3 9, 0 0 0 2 1 5. 4 0 . 1 , 000215.4.16, 000215.4.17, 000215.4.21, 000215.4.22, 000215.6.20, 000215.6.21, 000215.6.22, 000215.6.23, 000215.9.1, 000215.9.29, 000215.9.30, 000215.9.31, 000215.9.37, 000215.9.46, 000215.15.27, 000215.17.6, 000215.17.7, 000215.17.55, 000215.18.1, 000215.18.2, 000215.18.4, 000215.18.6, 000215.18.7, 000215.18.8, 000215.18.9, 000215.18.10, 000215.18.23, 000215.18.24, 0 0 0 21 5.18.10 3, 0 0 0 21 5.18.10 5, 0 0 0 21 5.18.11 2 , 000215.19.2, 000215.19.12, 000215.19.32, 000215.24.1, 0 0 0 21 5. 2 4.1 31, 0 0 0 21 5. 2 4.1 52 , 0 0 0 21 5. 2 5. 3 8, 000215.25.40, 000215.26.11, 000215.26.13, 000215.28.1, 000215.28.2, 000215.28.7, 000215.28.8, 000215.28.10, 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 8 , 0 0 0 2 1 5. 2 8 .1 9, 0 0 0 2 1 5. 2 8 . 2 0 , 000215.28.23, 000215.28.24, 000215.29.1, 000215.29.18, 000215.33.44, 000215.34.8, 000215.34.10, 000215.35.31, 000215.35.32, 000215.35.35, 000215.35.36, 000215.38.1, 000215.38.8, 000215.40.3, 000215.40.4, 000215.40.6, 000215.40.7, 000215.40.8, 000215.40.9; за с. Бистра, община Търговище – 04159.14.10, 04159.34.15, 04159.3.10, 04159.3.1, 04159.3.2, 04159.3.3, 04159.3.4, 0 41 59. 3. 6, 0 41 59. 3.7, 0 41 59. 3 4.1, 0 41 59. 3 4. 2 , 04159.27.86, 04159.11.51, 04159.20.18, 04159.21.55, 04159.21.56, 04159.22.47, 04159.27.1, 04159.3.30; за с. Буховци, община Търговище – 07154.20.29, 07154.21.107, 07154.31.137, 07154.37.2, 07154.37.4, 07154.37.5, 07154.37.8, 07154.37.9, 07154.37.10, 07154.20.16, 07154.20.17, 07154.20.43, 07154.21.1; за с. Кралево, община Търговище – 39390.10.18, 39390.20.21, 39390.20.24, 39390.20.26, 39390.20.27, 39390.20.29, 39390.20.30, 39390.20.32, 39390.20.33, 39390.20.35, 39390.20.37, 39390.20.39, 39390.20.41, 39390.20.43, 39390.20.44, 39390.20.46, 39390.22.83, 39390.22.85, 39390.22.87, 39390.22.89, 39390.22.91, 39390.22.93, 39390.22.95, 39390.22.97, 39390.22.99, 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 1 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 3 , 3 9 3 9 0 . 2 2 . 1 0 4 , 39390.22.119, 39390.22.121, 39390.23.27, 39390.23.30, 39390.23.33, 39390.23.35, 39390.23.37, 39390.23.39, 39390.23.42, 39390.23.61, 39390.24.6, 39390.24.8, 39390.24.10, 39390.24.11, 39390.24.14, 39390.24.15, 39390.29.34, 39390.30.7, 39390.30.11, 39390.35.78, 39390.35.81, 39390.35.83, 39390.35.89, 39390.37.6, 39390.37.8, 39390.37.11, 39390.37.14, 39390.37.19, 39390.37.20, 39390.38.30, 39390.38.33, 39390.38.36, 39390.38.39, 39390.38.42, 39390.38.45, 39390.38.48, 39390.38.59, 39390.38.60, 39390.52.10, 39390.52.12, 39390.52.16, 39390.52.17, 39390.52.18, 39390.52.19, 39390.53.21, 39390.56.5, 39390.56.11, 39390.76.8, 39390.102.40, 39390.211.8, 39390.211.9, 39390.211.200, 39390.211.201, 39390.211.212, 39390.4.4, 39390.4.5, 39390.12.29, 39390.20.1, 39390.20.22, 39390.21.1, 3939 0.21.2, 3939 0.21.3, 3939 0.21.4, 3939 0.21.5, 39390.21.6, 39390.21.7, 39390.21.18, 39390.76.9, 39390.76.25, 39390.76.26, 39390.100.5, 39390.100.7, 39390.100.8, 39390.100.9, 39390.100.10, 39390.100.225, 39390.100.226, 39390.104.1, 39390.104.2, 39390.104.3, 39390.211.1, 39390.211.6, 39390.211.7; за с. Ловец, община Търговище – 43935.14.1, 43935.5.19, 43935.5.44, 43935.5.56, 43935.5.58, 43935.8.92, 43935.8.93, 43935.10.26, 43935.11.89, 43935.7.115, 43935.17.115, 43935.6.121, 43935.6.122, 43935.6.131, 43935.6.132, 43935.6.134, 43935.6.145, 43935.6.146, 43935.6.147, 43935.7.31, 43935.7.129, 43935.7.155, 43935.16.3, 43935.16.144, 43935.17.1; за с. Макариополско, община Търговище – 46190.27.44, 46190.27.45, 46190.9.26, 46190.9.90, 46190.26.5, 46190.26.20, 46190.27.38, 46190.27.42, 46190.27.43, 46190.55.43, 46190.55.45; за с. Острец, община Търговище – 54345.4.51, 54345.8.57, 54345.9.49, 54345.11.69, 54345.23.7, 54345.11.67, 54345.12.41, 54345.22.4, 54345.14.47, 54345.18.15, 54345.22.3; за с. Пробуда, община Търговище – 58493.3.86, 58493.3.9, 58493.3.12, 58493.3.24, 58493.3.36, 58493.3.37, 58493.3.85, 58493.8.22, 58 493.19.9, 58 493.8.17, 58 493.8.18, 58 493.8.19, 58493.19.5, 58493.19.10, 58493.19.11, 58493.19.12; за с. Твърдинци, община Търговище – 72148.1.68, 7214 8.2.4 0, 7214 8.2.49, 7214 8.3.32, 7214 8.4.10, 72148.4.11, 72148.6.22, 72148.16.16, 72148.1.62, 72148.2.1, 72148.2.2, 72148.2.46, 72148.2.47, 72148.2.50, 72148.2.53, 72148.2.56, 72148.3.2, 72148.3.8, 72148.3.12, 7214 8.3.21, 7214 8.3.29, 7214 8.3.30, 7214 8.3.31, 72148.4.6, 72148.4.8, 72148.4.9, 72148.4.12, 72148.6.9, 72148.6.24, 72148.6.25, 72148.6.26, 72148.16.14. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок ( до 10.12.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Прочетена 271 пъти

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.