ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

Вторник, 14 Януари 2020

ДАТА

14.01.2020г.

ДО

УЧАСТНИК

ПРОЕКТ 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

ВИД ДОКУМЕНТ

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР

RAM - 01 - 2020

СРОК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИ

31.01.2020г.

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

07.02.2019г.

Дружество „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД управлява портфейл от около 2000 броя недвижими имоти, находящи се на територията на България собственост на дружество „Пиреос недвижими имоти“ ЕООД или на негови дъщерни/ свързани дружества.

С настоящото запитване бихме искали да Ви поканим, да изпратите своето ценово предложение за предоставяне на геодезически услуги за управляваните от нас недвижими имоти, находящи се на територията на Република България в следните административни области:

 • Видин, Монтана и Враца;
 • Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч;
 • Русе, Разград, Шумен и Търговище;
 • Варна, Добрич и Силистра;
 • Бургас;
 • Стара Загора, Сливен и Ямбол;
 • Хасково, Смолян и Кърджали;
 • Пловдив и Пазарджик;
 • Благоевград и Кюстендил;
 • София – град, София – област и Перник;

Приложено, към настоящото запитване, е карта на България, в която за онагледяване сме маркирали и номерирали в син цвят територията на отделните райони, на които следва да се предоставят геодезическите услуги, обект на запитването.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

Услугите, за които следва да предоставите ценово предложение са надлежно описани и приложени във файл „Приложение №1.xlsx“, като посочената цена следва да е в български лева без включен ДДС, за единица количество по посочената в таблицата единична мярка.

Забележки:

 • Всички услуги следва да се изпълняват в съответствие с действащата към момента на изпълнението им Нормативна уредба в Република България.
 • В ценовото Ви предложение, следва да посочите административния/ите район/и, в който може да предоставите геодезически услуги, обект на запитването.
 • При положение, че Вашата оферта бъде одобрена, след сключване на рамков договор за изпълнение на описаните дейности е възможно „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД да Ви възложи изпълнение на дейности за управлявани от дружеството имоти, собственост на друго дружество, с което фирмата има бизнес договорка за управление на имотен портфейл.
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

Моля към ценовото предложение да приложите и следната допълнителна информация:

 • Представяне на фирмата:
 • Референции от ваши клиенти за изпълнение на същите или сходни услуги;
 • Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по ЗКРИ;
 • Свидетелство за извършване на дейности по административно обслужване по чл. 56 от ЗКИР – издаване на скици, схеми (при наличие);
 • Копие на актуална застраховка „Професионална отговорност“;
 1. ДОГОВОР:

 

 • Възложител на услугите ще бъде фирма „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД;
 • Споразумението ще бъде сключено за период от 1 (една) година, като същото ще съдържа следните специфични клаузи:
  • Автоматично продължаване на споразумението за период от още една година;
  • Прекратяване на споразумението с едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
 1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
 • Заплащането на услугите се извършва в срок до 10 (десет) дни, след изпълнение на следните условия:
 • Получаване на надлежно изготвена от страна на Изпълнителя данъчна фактура;
 • Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, без забележки, за извършените дейности, работи и изработените документи.
 1. ВЪПРОСИ, ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Запитвания и въпроси при заявен интерес, от страна на участниците, могат да бъдат отправяни в срок не по-късно от 31.01.2020г. на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Офертите се изготвят и подават от кандидатите на български език, в непрозрачен запечатан плик. Върху плика кандидатът посочва: име на фирмата, адрес, лице за контакт, телефон за връзка, имейл, както и предмета на офертата. Върху плика се поставя надпис: Поверително "Не отваряйте преди 07.02.2020г. - 17.00 часа" (крайният срок за подаване на предложенията).

Офертите се изпращат на адрес: гр.София 1000, ул. “Московска“ № 3А, ет.5, „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД , на вниманието на г-н Веселин Господинов, най–късно до 17:00 часа 07.02.2020г., лично от кандидата или с препоръчано писмо с обратна разписка.

     

Офертите, както и всички придружаващи ги документи, трябва да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител (CD, flash drive).

Оферти, получени след горепосочените дата и час, могат да бъдат отхвърлени.

Офертите трябва да са валидни най-малко 60 календарни дни, след крайния срок за подаването им.

След избор и класиране се предоставя договор за извършване на геодезически услуги, изготвен от страна на кандидата, за съгласуване от „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД .

„Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД, запазва правото си да приеме или отхвърли всяко предложение, да анулира класирането и да отхвърли всички оферти, по всяко време преди възлагане на Договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат Кандидат или Кандидати. Всички оферти ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. „Резълут Асет Мениджмънт (България)“ ЕООД си запазва правото преди крайната класация на офертите да се запознае на място с техническите и други ресурсни възможности на фирмата - оферент.

Настоящото запитване за оферта не представлява предложение по смисъла на чл.13 от Закона за задълженията и договорите.

 

Прочетена 1184 пъти Последно променена в Вторник, 14 Януари 2020 12:06

"Първа отговорност на всеки гражданин е да оспорва властта."

Бенджамин Франклин

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


Условия за ползване на коментарите

geomax l

Baner GEOPORTAL

Със съдействието на Камарата на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми

 

Връзка с нас

map

Списание ГЕОМЕДИЯ

Всичко за геодезията

София 1303
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 146,
ет. 3, ателие 6; тел: 02/ 831 90 01;
e-mail: geomedia@abv.bg
office@geomedia.bg

Банкова сметка

ЕИК 175378844
Банкова сметка
Уникредит Булбанк, клон Европа
BIC - UNCRBGSF
IBAN - BG74UNCR 7000 1500 6707 03
ISSN - 1313-3365

Абонамент

27 лв. за една година

15 лв. за половин година

Свържете се с нас, ако искате да се абонирате.