Отвъд геодезията

Френски учени: България е била част от малък континент

България е била част от изчезналия малък континент Балканатолия, който преди около 50 милиона години е бил изолиран от съседните континенти и населен с екзотични животни, отличаващи се от тези в Европа и Азия. Такова е мнението на изследователя Алексис Лихт и неговите колеги от френския национален център за научни изследвания (CNRS).

В епохата на еоцена, между 55 и 34 милиона години, Западна Европа е била отделена от Централна Азия и животинският им свят силно се е различавал. В Европа са се срещали вече изчезналите палеотериуми, а в Азия – много древни предци на бозайници, които съществуват и днес като гризачи и копитни животни.

Ключовите промени се случват преди около 34 милиона години, когато земната биосфера преживява поредното масово измиране – еоцен-олигоценското. Към края на тази епоха много примитивни европейски бозайници са заменени от пришълци от Азия. Фауната приема повече или по-малко съвременния си вид.

Учените преглеждат много вкаменелости от съответния период, открити на Балканите и турския Анадол, проследявайки промените в местната фауна. Тази палеогеографска реконструкция разкрива сложната история на региона, преживял поредица от потъвания под вода и нови издигания с временното образуване на малък континент.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us