Отвъд геодезията

Френският институт предоставя стипендии

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.

Краен срок за подаване на документи: 1 ноември 2020.

За повече информация моля свържете се с bissera.kolarova@institutfrancais.bg
Програма « Научен престой на високо ниво »
Всички научни области

Докторанти и Млади научни работници

научен престой във Франция в рамките на 1 месец
зачисление на докторанта в българско висше учебно заведение
зачисление на щат в българска институция за младите научни работници
кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
медицинска осигуровка
месечна издръжка в размер на 1704 евро

 

Утвърдени научни работници

научен престой във Франция в рамките на 1 месец
кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
медицинска осигуровка
месечна издържка в размер на 2055 €

Автор

Geomedia Magazine

geomedia.bg

От категорията

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us