Отвъд геодезията

Главите ни – като златното сечение

Според ново изследване, сравняващо човешките черепи с тези на други животни, размерите на нашите глави са подчинени на принципа за Златното сечение. Обикновено отбелязвано с ирационалното число фи, със стойност около 1,618, Златното сечение е едно от най-известните математически стойности.

„Еволюирайки повече от хиляда години, човешкият череп съчетава елегантна хармония между структура и функция“, пишат в труда си невролозите Рафаел Тамарго и Джонатан Пиндрик, сравнявайки 100 физиологически нормални човешки черепа със 70 черепа на шест други бозайници.

Особен интерес представлява линията, преминаваща от костите на носа до точка в основата на черепа. Мястото, върху черепа, където се събират черепните кости със зигзагообразен шев се нарича брегма. Измерено е разстоянието от носните кости до брегмата, а след това от нея до основата на черепа.

Тези черепни зони не са избрани случайно, защото те съответстват на важни нервни структури, лежащи под тях, както при човека, така и при другите животни.

Според учените ако разстоянието от брегмата до основата на черепа се раздели на това между носните кости и брегмата, а след това дължината на цялата линия се раздели на разстоянието между брегмата и основата, двете числа ще се получат около 1,6.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us