Отвъд геодезията

GPS и геодезични мрежи


Едва ли има някой завършил специалност Геодезия в УАСГ, който да не е влизал в зала 520 на Геодезическия факултет. По-неизвестна като Лаборатория на катедра „Висша геодезия“, тя е свидетел на хиляди обучавани студенти, часовете на десетки преподаватели, на много дипломни комисии, както и на не един празник на факултета. С най-голямата открита тераса на сградата и след основния й ремонт, залата с основание придоби статута на една от най-хубавите и просторни учебни зали на УАСГ.

Зала 520 е била и арена на стотици изпити и контролни за студентите, по различните предмети в катедра „Висша геодезия“. И, разбира се, наред с голямата част добре представили се студенти, винаги е имало и такива, които по една или друга причина, къде от незнание, къде от мързел или пък просто без да искат, са създали едно неповторимо по изразяването и слога си хумористично творчество! В много случаи написаното може определено да претендира за уникалност в оригиналния си произход.

В тази поредица представям части от събирани в продължение на 20 години студентски бисери, свързани с теми от геодезическото обучение и най-вече от дисциплините в катедра „Висша геодезия“. Всички цитати са пресъздадени напълно автентично, включително с правописните грешки, и тъй като идеята е била само да се съберат „бисери“, имената на авторите им са останали неизвестни.

 

Гл. ас. д-р инж. Борислав АЛЕКСАНДРОВ – работещ, и работил в зала 520 повече от 20 години.

 

            „…Военните власти, контролират и поддържат голяма част от геодезическите мрежи. В момента на „мода“ са GPS мрежите, дори наскоро научих, че една българска геодезическа фирма, измервайки с GPS, използва, антените на Globul като станции. Което автоматично означава, че имат пълно покритие на цяла България, могат да извършват измервания навсякАде…“

 

***

            „…Моето мнение, е че могат да се променят начините на измерване (от инварни жици до сложна електроника) но целта остава една. Ето и в момента се измерва ГМ от първи клас с GPS, но това не променя нещата.“

 

***

 

            След проектирането на триангулачната мрежа „..се отива на място за да се провери дали може да съществува.“

 

***

 

            „Геодезическите мрежи са ГОметрични построения върху земната повърхност или …(не се чете)… , пространствено закрепени чрез точки с координати в определена координатна система. Координатите се получават , чрез: дължини, ъглови, азимутни, позиционни, височинни, астрономически, гравиметрични измервания.“

 

***

 

            „За да може един снимачен план или дадено геодезическо измерване да достигне необходима точност и пълнота то трябва геодезическите мрежи да се направят качествено.“

 

***

 

            „Точноста при геодезическите мрежи главно се ползва за прИцизната нивелация. За да  се получи добро релефно изобразяване точносТа в котите на геодезичната мрежа трябва  да е голяма.“

 

***

 

            „Основния мащаб в България в момента е 1:2000 и 1:5000.“

 

***

 

            „Геодезическите мрежи не трябва да бъдат с еднакъв мащаб по цялата си площ.“

 

***

 

            „За мрежи I и II клас е необходимо точките да средни разстояния 100км. За GPS мрежите те са най рядко поставяни.“

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us