Отвъд геодезията

Градът на бъдещето


Хамбург се превръща в изложба през 2013 г.

 

hamburg3.jpg

 

 

Повече от век, буквите IBA означават „Internationale Bauausstellung“ или международно строително изложение на територията на Германия. Но днес може би тези букви не стигат за точното определение на инициативата в Хамбург, която е много повече от една изложба в традиционния смисъл на думата. Защото става дума за научноизследователска дейност и промяна в реално време. Днес IBA е лаборатория, която представлява цял квартал от града, а научните изследвания се провеждат на островите на река Елба в Хамбург.

hamburg1.jpg

Целта на заетите в този процес е да се развие градът на бъдещето. Въпросите къде отиваме, как и къде ще живеем и работим, как ще живеят децата ни, как ще решим основните проблеми като изменението на климата – са неизменна част от изследването. Задачата е да се открият концепции за бъдещето на мегаполиса, примерни сгради, социални и културни проекти, които да облагородят един град на бъдещето..

hamburg2.jpg

Проектът ще има своя голям финал през 2013 г., когато всичко, започнато преди шест години, ще бъде завършено.

Учредителната година е 2007 г., а през 2010 г. има контролно представяне на половината от изложбата, която се променя като живо същество, в която всички могат да се включат и да не бъдат само зрители.

 

Начинанието се опитва да помири противоречията в град като Хамбург – той расте, интегрират се имигрантите, пести се пространство, но всичко това в хармония с опазването на околната среда и със запазването на културното многообразие. Мотото е „Проекти за бъдещето на мегаполиса“. Градът е сцена на всички проблеми и възможности за решаването им. Например, проблемът на съвместно съществуване между различните култури. Или за ползване на градското пространство, в място, където има пристанище, промишлени зони, скоростни магистрали.

В допълнение се създават и нови работни места.

Жилищните сгради тук са собственост на големи асоциации и компании, които са с нестопанска цел – да покажат, че всеки може да си позволи да живее в града.

А цялата идея на IBA е подкрепена от кметството на Хамбург или по-точно от управлението за градско развитие и околна среда, което създаде и дружеството IBA Hamburg GmbH. И така на градът плаща сметката – бюджетът за седемте години на IBA е 100 млн. евро, но те стигат само за част от разходите.

 

hamburg7.jpg

 

Финансирането на проектите идва и от другаде – от инвеститорите, а компанията следи строго за изпълняването на изискванията, например за икономия на ресурси. А инвеститорите са привлечени от възможността да реализират революционните си идеи.

В инициативата участват над 70 фирми, които работят по повече от 20 проекта. Много експерти допринасят с идеи за опазването на климат, енергетиката и туризма. Една от ключовите теми е образованието, като се предлага един напълно ново училище, което всъщност представлява самият град – той предоставя възможности за открити пространство, където може да се учи.

Светът постоянно се променя и нашите градове се променят с него. Хамбург ще докаже, че е град, който непрекъснато се развива и преоткрива и ще бъде пример за другите градове, като предложи решения за отговори на градоустройствени проблеми.

hamburg6.jpg

Историята

 

Строителни изложби се провеждат от 1901 г. насам и са истинска съкровищница на повече от стогодишен опит, когато става въпрос за намиране на иновативни решения за най-наболелите проблеми на обществения живот в градовете. Много идеи все още живеят и до днес. И всяко изложение беше вдъхновение за новатори.

До началото на ХХ век индустриализацията води до безпрецедентен скок в масово производство жилища и пренаселването на жизнено пространство. Изкуството архитектура сякаш вече няма място в града, а първото строително изложение въстава точно срещу това. След Втората световна война се появяват две конкуриращи се концепции в двете половини на разделена нация. В началото на 50-те години на изток Германска демократична република реализира визията си за „Жилищни дворци за работниците“ с монументални сталинистки сгради. В западната част на Берлин през 1957 г. създават Interbau – квартал, изграден върху опустошена част на града, с високи и ниски жилищни сгради. Повече от 30 години по-късно новият Берлин трябва да превъзмогне греховете, извършени през 60-те и 70-те години и да приложи модели за реконструкция на градските пространства. През 1989 г. започва инициативата IBA Emscher парк, която в течение на десет години се занимава с развитието и облагородяването на постиндустриални, често изоставени градски пейзажи на областта Рур. Изработват се модели за икономично и щадящо околната среда преобразуване на областта. След 1999 г. с подобна тема се занимават в областта Нейдерлаузиц, където са изоставени лигнитните мини и околната среда трябва да се възстанови.

През последните години се появи и проблемът със свиващите се и обезлюдяващи се градове, които започват да изчезват заради демографски и икономически причини. Всички строителни изложения обаче имат една обща черта: те генерира идеи за оформянето на бъдещето на градския живот и са влияели далеч отвъд границите на изложбеното пространство.

 

Снимки IBA

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us