Отвъд геодезията

Исландия част от потънал континент?

Британски учени твърдят, че Исландия може да е върхът на потънал континент със същото име – част от суперконтинента Пангея.
Потъналият континент Исландия обхваща Гренландия и Европа. Геолози от университета Дърам мислят, че площта му е 598 000 кв. км. Със съседните райони западно от Великобритания обаче тя може да достига 999 700 кв. км.
Теорията за потъналия континент оспорва възприетите идеи за строежа на кората под Северния Атлантически океан и за образуването на вулканични острови като Исландия. Според британските учени неизвестната досега плоча континентална кора може да съдържа ценни минерали и въглеводороди.
При образуването на Пангея преди 335 милиона години земни маси са се свързали в суперконтинента с площ 149,779 милиона кв. км. Разпадането му преди 50 милиона години води до образуването на Атлантическия океан и разпределението на континентите, както ги знаем днес.
Според новата теория суперконтинентът Пангея не се е разпаднал по линията на Атлантическия океан, а част от него е останала „като нишка кашкавал между две парчета пица“.
Ръководителят на изследването Джилиън Фулджър обясни, че Исландия е загадка за специалистите, защото теориите за строежа на острова и на околната океанска кора противоречат на много геоложки данни.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us