Отвъд геодезията

Изброиха колко са дървесните видове в света

Изследователи представиха най-голямата база данни в света, включваща над 44 милиона отделни дървета на повече от 100 000 места в 90 страни. С нейна помощ учените изчисляват, че на Земята има приблизително 73 300 дървесни вида.

Това число е с около 14 процента по-голямо от предишните оценки. От общия брой въз основа на статистическо моделиране се изчислява, че около 9200 вида все още не са идентифицирани от науката, като голяма част от тях виреят в Южна Америка, отбелязват изследователите.

Установено е, че в Южна Америка, където се намират дъждовните гори на Амазония с огромно биоразнообразие и далечните гори на Андите, се срещат 43 процента от дървесните видове на планетата, както и най-голям брой редки видове – около 8200.

Дърветата и горите са много повече от обикновени производители на кислород, според Роберто Кацола Гати, професор по биологично разнообразие и опазване на околната среда в университета на Болоня, Италия, и водещ автор на изследването, публикувано в сп. „Протоколи на Американската академия на науките“.

„Без дърветата и горите нямаше да имаме чиста вода, безопасни планински склонове, местообитания за много животни, гъби и други растения, най-разнообразните сухоземни екосистеми, абсорбатори на излишния въглероден диоксид, пречистватели на замърсения въздух и т.н.“, казва Гати.

„Всъщност нашето общество често възприема горите просто като парчета дърво, а дърветата – като природни ресурси, пренебрегвайки фундаменталната им роля за човечеството. От дърветата и горите хората получават вдъхновение, отмора, духовност и по същество смисъл на живота“, допълва изследователят.

Установено е, че Южна Америка има около 27 000 известни дървесни вида и 4000, които все още не са идентифицирани. В Евразия известните видове са 14 000, а неизвестните – 2000. Следват Африка (10 000 известни/1000 неизвестни), Северна Америка, включително Централна Америка (9000 известни/2000 неизвестни) и Океания, включително Австралия (7000 известни/2000 неизвестни).
„Чрез установяването на количествен критерий настоящото проучване може да допринесе за усилията за опазване на дърветата и горите“, казва Питър Райх, специалист по горска екология в университетите на Мичиган и Минесота.

„Тази информация е важна, тъй като дървесните видове изчезват заради обезлесяването и изменението на климата. Разнообразието им е от ключово значение за поддържането на здрави, продуктивни гори и е важно за световната икономика и природата“, допълва Райх.

Настоящото проучване не отчита общия брой на отделните дървета в световен мащаб, но според изследване от 2015 г., ръководено от един от съавторите, те са около 3 трилиона.
Новото проучване посочва горещите точки на глобалното дървесно разнообразие в тропиците и субтропиците в Южна и Централна Америка, Африка, Азия и Океания. Изследването показва още, че около една трета от известните видове могат да бъдат класифицирани като редки.

Авторите му са използвали методи, разработени от статистици и математици, за да оценят броя на неизвестните видове въз основа на числеността и наличието на известни видове. Според тях тропическите и субтропическите екосистеми в Южна Америка могат да подхранват 40 процента от тези все още неидентифицирани видове.

„Това проучване ни напомня колко малко знаем за собствената си планетата и нейната биосфера. Има още толкова много неща, които трябва да научим за Земята, за да можем да я опазваме по-добре и да съхраним природните ресурсите за бъдещите поколения“, казва съавторът на изследването Дзиндзин Лян, професор по количествена екология на горите в университета „Пърдю“ в Индиана.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us