Отвъд геодезията

Изкуственият интелект генерира образи на геодезисти

Изкуственият интелект ни превзема. Тук може да видите първите четири генерирани образи по думата geodesist от събрата на Chat GPT – DALL-E 2.

Как ви ви се струват?

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us