Отвъд геодезията

Капсула за оцеляване… след края на света

Капсула за защита срещу последици от земетресения, пожари и обгазяване с токсични вещества бе изобретена от мексикански инженери, съобщи Националната агенция за наука и технологии на Мексико.
Уредът К 107 е от стомана с добавен титан и прилича на хладилник с височина два метра. Устройството е оборудвано с акумулатор, който може да работи непрекъснато в течение на месец, има водопроводна система и е заредено с достатъчно кислород. Капсулата е свързана със системата за ранно предупреждение за земетресения и глобално позициониране.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us