Отвъд геодезията

Културното наследство, запазено чрез технологиите – българските студенти вече знаят как

Български студенти участваха в семинар за иновации в полза на античността на гръцкия остров Кеа. Събитието, озаглавено Отворени иновации и културно наследство, имаше за цел да подпомогне възстановяването на културното наследство чрез иновациите. Студенти от NTNU – Норвегия, от Университета в Тарту, Естония, от Института Света Анна в Пиза и от СУ „Св. Климент Охридски“ – България заедно с местни активисти разработиха шест различни проекта чрез отворени иновации. Семинарът се проведе от 24 до 28 април.

Темите са съхраняване и популяризиране на мраморните кариери от остров Парос; обща туристическа карта за най-интересните обекти от Цикладите; проект за събиране на спомени за работата на фабрика за емайл на остров Кеа, която e eдинствената фабрика за емайл в Гърция и е работила от 1927 до 1957 г.; проект за виртуални маршрути около замъка в Антипарос; проект за популяризиране на произхода на Венера Милоска и свързването на намиращата се в Лувъра статуя с мястото, на което е намерена на остров Милос.

Събитието е организирано от финансирани от програмата Erasmus+ проект eCHOing (Възстановяване на културното наследство чрез отворени иновации).

Университетите и организациите в областта на културно наследство имат огромен потенциал за сътрудничество, което да помага да се прилагат най-новите вървят ръка за ръка към подобро общество посредством отворени иновации. Когато една институтция не се ограничава само с вътрешния си капацитет (знания и ресурси) за привнасяне на нови практики, а си сътрудничи с гражданите и с други институции, говорим за отворени иновации. В областта на културното наследство тези иновации се осъществяват чрез съвместна разаботка на концепции за нови начиания, хакатони за събиране  и анализ на данни, краудсорсинг – добавяне на културно съдържание, предоставяне на работилници със специализирано оборудване за съвмести начинания с гражданите, гражданска наука.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us