Отвъд геодезията

Наградите Дарвин: Мъжете по-глупави от жените

Мъжете наистина са по-глупави от жените, защото са главни герои в 90 процента от случаите за хора, умрели глупаво, заключиха британските учени от наградите „Дарвин“. На наградите, присъждани от 20 години за глупост на хора, които сами са причинили смъртта, 90% от лауреатите са мъже.

Наградите са наречени на Чарлз Дарвин, който създава теорията за оцеляването на най-приспособените. Присъжда се на хора, които непреднамерено са подобрили човешкия генетичен фонд, като са се премахнали от него изумително глупаво.

Учените признават, че изследването им има недостатъци, защото жените може би са по-склонни да номинират мъже за наградите „Дарвин“, а и половата разлика може да отразява разликите в употребата на алкохол.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us