Отвъд геодезията

Опасно високо ниво на живак в океаните

Учени измериха за първи път пряко нивото на живака в някои от най-дълбоките океански падини в Тихия океан и то се оказа неочаквано високо, съобщи ЮПИ.
Живакът е токсичен елемент, който съществува естествено, но и се освобождава от човешка дейност като минното дело или използване на изкопаеми горива.
„Лошата новина е, че тези високи нива на живака може да означават общо увеличение в антропогенните емисии на метала в океаните ни – каза ръководителят на изследването Хамед Санеи. – Добрата е, че океанските падини са като постоянна утаителна яма и можем да очакваме живакът, който стига там, да бъде погребан милиони години. Тектониката на плочите ще отнесе тези седименти дълбоко в земната горна мантия“ – обясни Санеи, професор по геонаука в университета в Орхус, Дания.
„Макар и живакът да се премахва от биосферата, остава доста тревожно колко голямо количество се е оказало в океанските падини. Това може да е индикатор за цялостното състояние на океаните ни“ – добави той.
Изненадващото откритие показва също колко малко е известно за световния цикъл на живака, за темпа, с който се пренася от сушата в океаните. /Христина Терзиева/

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us