Отвъд геодезията

Покана за участие във фотоконкурс за геодезисти

„ФОТОКОНКУРС`2021“, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите, е актуален! Краен срок за изпращане на снимките е 30 октомври 2021 г., на e-mail: office@geodesy-union.org.
След тази дата ще се проведе и интернет гласуване за „Наградата на публиката“.

Предвидени са следните НАГРАДИ: I. 300 лв.; II. 200 лв.; III. 100 лв.
За улеснение на организаторите следва да попълните приложения формуляр.
Подробности за всички прояви, четете на сайта на Съюза:
http://geodesy-union.org/?p=2551

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us