Отвъд геодезията

Слънчевите петна са повече от очакваното

Слънчевите петна са много повече от прогнозите, според които сегашният цикъл на слънчева активност трябваше да е слаб.

Броят на слънчевите петна се използва като мярка за активността на звездата ни. Сега те са доста повече от прогнозираното от американското Национално управление по изследване на океаните и атмосферата, НАСА и Международната служба по космическата среда. Разминаването е значително още от септември 2020 г. Това може да означава, че за разлика от очакваното, Слънцето е насред необичайно силен цикъл.

Слънцето е динамично. Активността му не е постоянна, а има 11-годишни цикли с максимум и минимум. Специалистите ги изчисляват по броя на слънчевите петна.

Активността се контролира от магнитното поле на звездата ни. Слънчевите петна са временни райони със силно магнитно поле. Слънчевите изригвания и избухванията на коронарна маса са резултат от припокриване на магнитни линии, често в слънчевите петна.

През слънчевия минимум магнитните полюси сменят местата си. Предишният слънчев минимум беше през декември 2019 г.
Слънчевият максимум на сегашния 25-и слънчев цикъл се очаква да бъде през декември 2025 г. и тогава броят на слънчеви петна да е най-голям.
Предишният 24-и цикъл беше сравнително слаб с пик от 114 слънчеви петна, докато средният им брой обикновено е 179. Очакванията на Комисията по прогнози на слънчевия цикъл е сегашният да е също спокоен с пик от 115 петна.

Броят на слънчевите петна от 18 месеца обаче постоянно е по-голям от очакванията. Сега те са 61, а остават три години до максимума.

Ако сегашният цикъл се окаже с по-силна активност, ще бъде потвърдена теорията на Скот Макинтош от американския Национален център за атмосферни изследвания, че 11-годишният цикъл е нещо средно – някои са по-дълги, други по-кратки. След по-дълъг цикъл идва слаб, а след по-кратък – по-силен. 23-ият слънчев цикъл е бил дълъг, и това съвпада с по-слабата активност на 24-ия. 24-ият обаче е бил и по-кратък – под 10 години. Така Макинтош и колегите му прогнозират през 2020 г., че 25-ия слънчев цикъл вероятно ще е по-силен, възможно дори един от най-силните, откакто се пазят данни. Увеличаващият се брой на слънчевите петна подкрепя тази прогноза.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us