Отвъд геодезията

Сокол пази далечния космос

Какво е общото между сокола и далечния космос? Това е Нала – женският странстващ сокол, който е „нает” от Европейската космическа агенция (ЕКА) да опазва „чинията” на телескопа в Центъра за проследяване Себрерос край Мадрид.

Ролята на Нала, обучена от Адриан Рубио Ботело, е да опази чинията от другите птици, които решат, че е подходяща за свиване на гнездо или за… тоалетна.

От това място ЕКА общува с обектите от своите мисии, намиращи се на 800 000 милиона километра. Именно от Себрерос става връзката с Розета, Гая и Марс Експрес.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us