Отвъд геодезията

Спътниците пречат на астрономите

Наблюдения с радиотелескопа LOFAR показват, че изкуствените спътници, които обикалят земното кълбо и постоянно се увеличават, могат непреднамерено да излъчват радиовълни, които пречат на наблюденията. Ако бъде пренебрегнато влиянието на това радиоизлъчване, уникални и ценни за науката прозорци към Вселената може да изчезнат, съобщават от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН.

За да се преодолее тази опасност, астрономическата общност и индустрията трябва да си сътрудничат, а Международният съюз по телекомуникации да въведе регулации, които да контролират излъчванията в околоземна орбита. Това е посочено в изследване, прието за публикуване в научното списание „Astronomy & Astrophysics“ и осъществено с радиотелескопа LOFAR – най-големият нискочестотен радиотелескоп на Земята, разработен от ASTRON (Нидерландският институт за радиоастрономия) и използван съвместно с девет други европейски държави в Международния телескоп LOFAR (ILT).

През април 2022 г. са наблюдавани сателити от групата „Старлинк“ на компанията „СпейсЕкс“. Тя е лицензирана да оперира в радиочестотната лента от 10,7 до 12,7 GHz, предназначена основно за интернет свързаност, но е установено, че тези спътници излъчват електромагнитни сигнали и на значително по-ниски честоти.

Според Центъра за защита на тъмното и радиотихо небе (IAU CPS), с LOFAR са били открити радиосигнали между 110 и 188 MHz при 47 от 68-те сателита, които са били наблюдавани. Този честотен диапазон включва защитена лента между 150,05-153 MHz, специално разпределена за радиоастрономията от Международния съюз за телекомуникации. Авторите на публикацията заключават, че регистрираното излъчване е от спътниковата електроника и се различава от предвидените комуникационни емисии.

„СпейсЕкс“ не нарушава правилата, доколкото няма международен регламент за тези видове сигнали на спътниците. Липсата на регулация обаче застрашава радиоастрономическите изследвания. Още повече, че са в процес на изграждане или е планирано в близко бъдеще в ниска околоземна орбита да бъдат пуснати няколко големи групи спътници. Затова и авторите на публикацията насърчават сателитните оператори и регулаторите да обмислят това въздействие от изграждането на космически спътници върху радиоастрономията.

Радиочестотните смущения (RFI) са постоянно предизвикателство за астрономите, които непрекъснато се стремят да усъвършенстват стратегиите за отчитане на създаваните от човека радиосигнали.

„Имаме опит в тясно сътрудничество със заинтересованите страни в индустрията, за да защитим бъдещето на научните открития. ASTRON е известен с ангажимента си за поддържане на свободна от смущения или управляема среда“, казва Джесика Демпси, генерален директор на ASTRON. „Обединявайки усилия, можем да осигурим продължаването на новаторски изследвания и проучвания на Вселената.“

„Кумулативният ефект от непреднамерените емисии от хиляди спътници в ниска околоземна орбита може да има дълбоко въздействие върху радиоастрономията, не само върху наблюденията на LOFAR, но също и върху други радиотелескопи“, предупреждава Рене Вермюлен, директор на Международния телескоп LOFAR (ILT). „Това би довело до шум с разрушително въздействие в множество дължини на вълната, включително върху тези, запазени за изследването на дълбокия космос. Регулирането на този шум е от решаващо значение за науката“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us