Отвъд геодезията

Университет се похвали с екосертификат

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е първият университет в България, сертифициран по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда, съобщиха от висшето учебно заведение.

Сертификатът е издаден от TÜV Rheinland Bulgaria и е със срок на валидност от три години. Процедурата е част от проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON – BSB 1021“, финансиран по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Отношението към околната среда е водещ приоритет и отговорност на ВСУ “Черноризец Храбър”.

ВСУ “Черноризец Храбър” е и с 22-годишен непрекъсваем цикъл на сертифициране на системата за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2015, която доказва устойчивото развитие на организацията. В България няма друго висше училище с подобен непрекъсваем цикъл на сертифициране. „ВСУ „Черноризец Храбър“ е един от малкото български университети с традиции в сертифицирането на своята система за управление“, смятат експертите от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS, съобщават от висшето учебно заведение.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us