Отвъд геодезията

За фасадата в българската архитектура през втората половина на XX век

Антон Гугов

ИК Проф. Марин Дринов

Започвайки от петдесетте години на ХХ век и догматизма в архитектурата Гугов стига до периода на прехода – 90-те години, когато многообразието в архитектурата граничи с кича. Опит за подреждане на разрошените архитектурни страсти не само у архитектите, но и у потребителите на архитектурата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us