Геодезия

Среща на геодезистите през февруари в УАСГ

Геодезическият факултет при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) кани на среща по няколко теми, свързани с геодезията.

Събитието ще е на 16 февруари от 13:00 ч. всградата на Ректората.

Темите са цялостен обобщен анализ на Държавната нивелачна мрежа, теоретична обоснованост и практическа значимост на измерванията от IV-ти цикъл, технологична и метрологична съвместимост на отделните измервания (включително съпътстващите) от IV-ти цикъл, инструкция No РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за „Създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа“, съвременната роля и значимост за геодезията на мареографните станции по Черноморското ни крайбрежие.

Организаторите очакват потвърждение за присъствие до 10.02.2023 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us