Геодезия

25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата, посветена на 25-те години работа в Антарктида на учени от УАСГ.

Геомедия многократно е публикувала информация за постиженията на Борислав Александров, на Юри Цановски както и на редица други български полярници.

Заповядайте!

покана за изложба
покана за изложба

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us