Геодезия

Advanced Road Design – Революция във Вертикалното Планиране, Рехабилитация и Проектиране на нови пътища и кръстовища

На 10 Февруари 2009 г. в УАСГ – София КАД Пойнт и MaxCAD официално представиха софтуера за вертикално планиране и пътно проектиране Advanced Road Design (ARD) в България. Програмата е разработена от австралийската софтуерна компания CadApps Australia, които са заложили изцяло на нов автоматизиран начин за инфраструктурно проектиране. ARD се разпростарнява вече и в България чрез фирма КАД Пойнт – оторизиран Autodesk Value Added Resеller и един от най-големите интегратори на CAD решения за инфраструктурно проектиране и MaxCAD International – европейският дистрибутор на CadApps Australia.

  ARD_Seminar1 

ARD_Seminar2 

Направено беше дарение на Факултета по Транспортно Строителство на УАСГ – София на учебни лицензи на ARD и скоро дисциплината ще бъде включена в програмите на студентите.

На официалното представяне на ARD генералният мениджър на  MaxCAD International – Флорин Балку показа проекти от различни държави, в които програмата значително е намалила времето за изработване и е подобрила точността на документацията. Бе показан и голям проект за вертикална планировка на промишлена сграда с прилежащи към нея улици и паркоместа. Интересно при този проект е, че цялата инфраструктура около сградата е привързана към нея и ако архитектът реши да промени котата на сградата, проектанта на вертикалната планировка автоматично се обновява инфраструктурата с цялата документация само за минути.

 ARD1 

Според изследване на пътнопроектантските фирми внедрили Advanced Road Design един техен инженер с един лиценз ARD проектира на ден средно 2 km пътно трасе с пълна документация (план, надлъжни и напречни профили, текстови профили и количествени сметки).

На представянето на ARD в УАСГ – София, представителят на КАД Пойнт Благой Овчаров показа и първият български проект, реализиран с програмата. Проектът е дело на Пътконсулт ЕООД – Варна, които благодарение на проведения курс и консултации при неговото изготвяне, успяха изключително бързо да внедрят Advanced Road Design в своя начин на проектиране.

 Според управителя на Пътконсулт и главен проектант Петър Манолов „Advanced Road Design предоставя големи възможности за автоматизиране на процеса на проектиране независимо от сложността на задачата. Проектът „Горчивата Чешма” включваше няколко улици за рехабилитация, нова улица и сложно кръстовище и Advanced Road Design се справи изключително бързо и точно. Благодаря на КАД Пойнт за оказаната помощ при внедряването на програмата.”

  Advanced Road Design е приложение, работещо в среда на AutoCAD Civil 3D – най-разпространеният продукт за инфраструктурно проектиране на лидера Autodesk. ARD добавя към  AutoCAD Civil 3D допълнителни инструменти за изготвяне на проекти за създаване на обикновени и кръгови кръстовища, реконструкция и рехабилитация на пътища, обръщателни уши и др. Тази допълнителна функционалност предлага революционно нов начин на проектиране като значително намалява времето, необходимо за изготвяне на документацията.

По-долу са отбелязани основните точки, които превърщат ARD в незаменим инструмент за пътно проектиране:

Проектиране на улични и пътни трасета

§        Автоматично предлагане на нивелетно решение;

§        Промяна на нивелетата за нуждите на рехабилитацията – проследяване на ръб вляво и вдясно;

§        Добавяне на типови напречни профили от библиотека;

§        Създаване на потребителски типови напречни профили;

§        Норми за проектиране на уширения и надвишения;

§        Възможност за редактиране на конкретни криви;

§        Изчисляване и автоматично балансиране на обемите на изкопи и насипи;

§        Пресмятане на особено дълги трасета;

§        Цялостна проектна документация за минути – план, надлъжни и напречни профили, количествени сметки, координати на оси, бордюри и др. Вертикалната планировка е обвързана и промените се отразяват динамично

  Кръстовища

§         Автоматично създаване на бордюри – по радиус, по полилиния и др;

§         Автоматично предлагане на нивелета на бордюрите, но с възможност за промяна;

§         Добавяне на острови в кръстовището – по полилиния;

§         Автоматично предлагане на нивелета на островите, но с възможност за промяна;

§         Динамична връзка на нивелетните решения на улиците влизащи в кръстовището;

§         Тримерен модел и пълна документация.  

 Кръгови кръстовища и обръщателни кръгове

§         Лесен интерфейс за задаване на входните елементи – навлизащите улици, външен и вътрешен кръг  бордюри и/или острови

§         Автоматично предлагане на нивелета на всяка една от линиите, но с възможност за промяна на надлъжните профили

§         Тримерен модел и пълна документация  

 Уширения до оси и сгради

§         Лесно задаване на входните елементи – уширение, и промяна на типовия профил;

§         Автоматична промяна на документацията и количествените сметки;

§         Прочитане на нивелетата на съседна ос и автоматична връзка между тях. 

 Обобщена функционалност или защо с ARD ще спечелим време и пари:

§         Предлага проектно решение дори и за изключително сложни задачи;

§         Дава възможност за промяна на всеки един от проектните елементи;

§         Документация за минути – план, надлъжни и напречни профили, количествени сметки, писани профили, координати и др;

§         Автоматично обновяване на проектната геометрия и на документацията;

§         Бързина и сигурност във всеки един етап на проекта (дори и с лаптопа на обекта)

§         Възвръщане на инвестицията чрез революционно подобряване на начина на работа.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us