Геодезия

Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International.

Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението Nearmap има за цел да картографира всяко голямо природно бедствие, което влияе върху сградния фонд, инфраструктурата и изобщо хората. Става дума за пожарите, циклоните, бурите, градушките, земетресенията, наводненията и приливните вълни. Платформата е заснела повече от 6 200 квадратни километра земя, засегната от бедствия.

Според изпълнителния директор на Nearmap Роб Нюман, компанията е заснела допълнителни 15 000 кв. км. територия от предварително зададените.

Инструментът за отговор на бедствията се казва ImpactResponse и предоставя градски въздушни изображения и данни за местоположението до дни след бедствие. Инструментът е разработен в сътрудничество с правителствени агенции и организации за помощ при бедствия, включително Disaster Relief Australia. Нюман разказва, че новата технология идва в отговор на опустошителните пожари през лятото на 2019-20 г. и на наводненията в Нови Южен Уелс. Нюман допълва, че въздушните снимки, информация за местоположението и геопространствени инструменти позволяват бързо да се оценят щетите и да се разбере ситуацията на земята след природни бедствия, в момент, когато достъпът по суша е ограничен.

Мениджърът от националната агенция за справяне с бедствията Брент Хоад казва, че достъпът до бързи, точни и последователни данни е от решаващо значение за организациите за оказване на помощ при бедствия. „Природните бедствия стават все по-сложни, непредсказуеми и трудни за управление, ние трябва да се възползваме от всеки наличен инструмент, който да ни помогне да реагираме при катастрофи и да помогнем на пострадалите“, подчертава Хоад.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

 • Покана за международния симпозиум, организиран от СГЗБ
  Покана за международния симпозиум, организиран от СГЗБ

  ХXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В  ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“, който ще се проведе на 4 и 5 ноември 2021

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us