Геодезия

Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International.

Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението Nearmap има за цел да картографира всяко голямо природно бедствие, което влияе върху сградния фонд, инфраструктурата и изобщо хората. Става дума за пожарите, циклоните, бурите, градушките, земетресенията, наводненията и приливните вълни. Платформата е заснела повече от 6 200 квадратни километра земя, засегната от бедствия.

Според изпълнителния директор на Nearmap Роб Нюман, компанията е заснела допълнителни 15 000 кв. км. територия от предварително зададените.

Инструментът за отговор на бедствията се казва ImpactResponse и предоставя градски въздушни изображения и данни за местоположението до дни след бедствие. Инструментът е разработен в сътрудничество с правителствени агенции и организации за помощ при бедствия, включително Disaster Relief Australia. Нюман разказва, че новата технология идва в отговор на опустошителните пожари през лятото на 2019-20 г. и на наводненията в Нови Южен Уелс. Нюман допълва, че въздушните снимки, информация за местоположението и геопространствени инструменти позволяват бързо да се оценят щетите и да се разбере ситуацията на земята след природни бедствия, в момент, когато достъпът по суша е ограничен.

Мениджърът от националната агенция за справяне с бедствията Брент Хоад казва, че достъпът до бързи, точни и последователни данни е от решаващо значение за организациите за оказване на помощ при бедствия. „Природните бедствия стават все по-сложни, непредсказуеми и трудни за управление, ние трябва да се възползваме от всеки наличен инструмент, който да ни помогне да реагираме при катастрофи и да помогнем на пострадалите“, подчертава Хоад.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us