Геодезия

Африка – кадастърът може да разрешава конфликти

Земята е най-важният ресурс, от който зависи бъдещето на обществото. За разлика от останалите ресурси, този не може да се увеличи. За сметка на това обаче може да бъде управляван правилно.

На африканския континент огромната важност на земята не е само в нейната икономическа стойност, но тя има и духовно значение. Представителят на икономическата комисия на ООН за Африка Аида Опоку Менсах коментира, че за африканците земята се идентифицира с независимостта на хората. Менсах допълва, че поземлената реформа е политически важна в целия континент.

Правителствата на много африкански страни инвестират в подобряване на поземлената администрация, за да разработят ефективен пазар на земята. Начинът да се намалят конфликтите, възникващи покрай собствеността на земята, е чрез работеща система за регистрация на правата и кадастър – това е ясно на всеки държавник.

Съществуващите кадастрални системи в повечето африкански страни са въведени от колониалните държави, които преди всичко са искали да задоволят собствените си интереси, отколкото да обърнат внимание на законите. Досега са правени няколко опита да се превърне съществуващият кадастър в актуален, но това среща редица проблеми – недостатъчно финансиране, липса на квалифицирани експерти, липса на политическа воля.

Кадастралните системи изискват развитие и радикална промяна, за да отговарят на нарастващите очаквания.

През последните години сме свидетели на нова вълна интерес към осъществяване на кадастрална реформа в Африка.

Уганда

В Уганда съществуват четири типа собственост на земята, включително и традиционната – mailo, която дава безусловно право на собственика да извършва всякакви сделки. Важно е обаче, че винаги и единствено чрез огласяване на сделките пред централната власт те могат да бъдат извършени. Днес правителството на Уганда използва STDM (Social Tenure Domain Model), който регистрира правата върху земята и е определян като основен за преодоляване на бедността. Системата намалява корупцията и бюрокрацията.

Етиопия

Етиопия силно зависи от селското стопонство. Съществуващата система, основана на конституцията на федералното правителство, дава право на собственост на градска и селска земя. Конституцията разрешава на хората да търгуват, наследяват заменят земята. Единствено обаче нямат право да я залагат.

Кения

Четири ключови отдели се занимават със земята в Кения. Те управляват земните ресурси, отговарят за администрирането на земята, за надзора и регулирането на земята. В страната започна дигитализация на регистрирането на земята и собствеността. Създадена е поземлена комисия и се правят геодезически измервания, като те се съхраняват в национална пространствена инфраструктура за данни.

Замбия

В Замбия няма политика за собственост на земята, но е представен план за решаване на поземлените отношения през юни 2014 г., който не е одобрен. Президентът е собственик на цялата земя от името на гражданите.

Малави

Британските колониалисти въвеждат кадастъра в Малави. В момента там има три вида собственост – обществена, частна и обикновена земя. Обществената е на правителството, частната може да се отдава под аренда, а обикновената – най-разпространеният вид – тя принадлежи на общността, обитаваща даден район.

Мавриций

Земята е недостатъчен ресурс в Мавриций, освен това няма развит кадастър. Същевременно има добра записна система на собствеността, като се описват границите на всеки имот, но тъй като в момента страната търпи бурно развитие, правителството създаде орган за управление, оценка и информация на земята.

Република Южна Африка

Доскоро в Южна Африка чернокожите нямаха право на собственост на земята. След реформата властите се стараят да се преодолеят неравенствата. Всички собственици на земя са обединени в имотен регистър. Стремежът е поне една трета от земята да отиде в ръцете на хората.

Южна Африка създаде т. нар. Integrated Spatial Information System, която да систематизира информацията в един обединен кадастър, съдържат пространствени и непространствени данни. Освен това страната вече използва дистанционните методи.

Нигерия

Кадастърът в Нигерия е в аналогов вид, като има много грешки в собствеността, а картите са остарели.

Ботсвана

Три вида собственост има в Ботсвана – племенна, държавна и безустловна. Хората живеят върху племенната земя. Въведена е т. нар. система BLIS (Botswana Land Integrated System), която цели по-добро управление на участъците земя, заедно със SLIMS (State Land Information Management System), която помага в разпределението и управлението на държавна земя и за минимизиране на корупцията. Съществува и TLIMS (Tribal Land Information Management System), която е в електронен вид. Съэздадена е и система за кадастъра, наречена CIS – Cadastral Information System. Шведският фонд за развитие подпомогна страната със създаването на LAPCAS – Land Administration, Procedures and Capacity Building System. Така се управляват недостатъчните ресурси на Ботсвана.

Руанда

Руанда е доста напреднала в икономическото си развитие. Вече са маркирани различните категории земя в кадастъра. Страната развива многоцелева база данни, която помага за контрола на земеползването, за данъците, за ипотекирането и регистрацията.

Танзания

Танзания работи по проекта за устойчиво развитие на земята – Sustainable Management of Land Environment, който трябва да подпомогне създаването на кадастрални карти. В момента се прехвърлят съществуващите аналогови карти в цифров вид, като страната е подписала споразумение с Финландия за интелектуална помощ.

Въпреки полаганите усилията, Африка тепърва ще се развива.

conf2015 opyt vedeniya kadastra nedv v afrikanskih stranah 2

Понякога геодезистите са принудени да мерят в подобни условия.

conf2015 opyt vedeniya kadastra nedv v afrikanskih stranah 3 Custom

Архивите в Нигерия.

conf2015 opyt vedeniya kadastra nedv v afrikanskih stranah 4 Custom

На континента трябват квалифицирани специалисти.

po3 Custom

Не може да се отрече, че се полагат усилия.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us