Геодезия

АГКК обяви обществена поръчка за цифров кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив” по 10 (десет) обособени позиции. Прогнозната стойност е 3 362 438 лв. Един оферент ще може да спечели най-много две обособени позиции. Критериите за възлагане на поръчката са професионална компетентност на персонала със 70% тежест и цена с 30% тежест.

Оферти се подават до 21.03.2017 г. 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

Цялата документация се намира на сайта на АГКК в раздел „Профил на купувача“ – https://www.cadastre.bg/public-contracts.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us