Геодезия

АГФ: Геодезистите могат да помогнат при превенция на бедствията

Председателят на Асоциацията на геодезическите фирми инж. Мишо Настев призова политиците да се допитват до специалисти и в частност до геодезисти, за да предпазят страната от нови трагедии, като случилото се в село Бисер. Не искаме да обвиняваме никого, а да кажем какво трябва да се направи от техническа гледна точка – политиците трябва да решат дали да инвестират в превенция или да погасяват щети, заяви инж. Настев. Инж. Настев поиска да се направи регистър на язовирите, както и непрестанно да се следи за тяхното състояние.

Не би трябвало докато еврокомисарят по бедствията е тук да искаме пари за пясък за строене на диги, а да поискаме пари за създаване на системи за ранно предупреждение, допълни още той. Би било редно, ако наистина не се знае точния брой на язовирите, тези обекти да се обследват и да бъдат паспортизация и ремонт. Инж. Настев допълни, че като говорим за програми за инвестиции в нови инфраструктурни проекти, държавата трябва да вложи и пари за вече създаденото.

Инж. Настев подчерта, че превенцията не може да се прави без използването на карти и обясни водещата роля на геодезистите, които следят деформациите на вече изградените обекти.

В същата посока инж. Главинчев от секцията за геодезия към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране обясни същността на проекта за контролно измервателни системи. Той подчерта, че всеки обект има такава система, която се състои от две части. От една страна във всяка язовирна стена се залагат перманентни системи, които следят непрекъснато действията и конструкцията на язовирната стена. От друга страна е заложена геодезическа контролно измервателна система, която изчислява хоризонталните и вертикалните измествания в определени точки, заложени по проект. Инж. Главинчев обясни, че при някои стени това е заложено да се извършва на всеки три месеца, а при други – на шест месеца. Той припомни, че при наводнението в Софийското поле секцията на КИИП е препоръчала създаването на система за ранно оповестяване, която да е свързана с ГИС. При определена приливна вълна до какво ниво може да стигне заливането и по този начин да се оценява рискът от самото бедствие.

Инж. Настев коментира, че твърдението, че в България има 2000 язовира, които са безконтролни, е преувеличено. Той отбеляза, че в рамките на един ден въз основа на картите за възстановената собственост да знае броя на язовирите с точност до един. В рамките на седмица може да се види кой е собственик и кой е ползвател на всеки язовир, като цялата работа може да се извърши без да се ходи на място. Инж. Настев настоя веднага да се направят експертни групи, които да опишат кой владее язовирите.

Председателят на Асоциацията на геодезически фирми предупреди, че държавата трябва да вземе спешни мерки, за да се провери състоянието на дигите по Дунав. Трябва да се инспектира и състоянието на хвостохранилищата, където се пазят отпадъците от различните заводи и предприятия и дори от ураново добивните обекти. У нас те са затворени, но не е следено състоянието им.

Експертът по национална сигурност Алексей Петров, който по думите му през 2008 г. е имал частта да работи с АГФ, коментира, че в Държавната агенция по национална сигурност има дирекция Критична инфраструктура, а що се отнася до законодателството – има два закона, които следят за бедствията -Закон за защита при бедствия и Закона за водите. Той поясни, че трябва да бъде изготвен план за действие при извънредни ситуации, който да работи.    

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us