Геодезия

АГФ и СГЗБ организират геодезическа среща в Хасково

Асоциацията на геодезическите фирми и Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България организират геодезическа среща в Хасково на тема: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА и КАДАСТЪРА“. Събитието ще се проведе на 21.07.2016 г. от 9:30 часа в хотел „Родопи“, намиращ се на адрес бул. „България“ 39.

Срещата ще започне с приветствие от организаторите, и ще продължи със следния дневен ред:

9.45-10.30    Практически проблеми при поддържането на Кадастралната карта и кадастралните регистри – насоки за решаването им

инж. Даниела Захариева, Център за професионално обучение и квалификация „ГИС София“

10.30-10.45    Кафе пауза

10.45-12.00    Последни промени в ЗКИР – новият ЗИД на ЗКИР

адв. Емилия Ангелова, Център за професионално обучение и квалификация „ГИС София“

12.00-13.30    Представяне на новости в геодезическата практика

            Една реална възможност за използване на дронове за геодезически цели: Agisoft Photoscan и дрон Phantom

инж. Зл. Златанов „Геокад 93“ ЕООД

–       Презентации на геодезически инструменти.

За предварителна регистрация и въпроси към лекторите са дадени следните електронни пощи: office@agf.bg, koleva_i@mail.bg.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us