Геодезия

АГКК избра доставчик на 30-те ГНСС приемника

Обявено е класирането на участниците в обществената поръчка за доставка на 30 ГНСС приемника за нуждите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. За изпълнител е избран ДЗЗД „СиЕйчСи България“, с членове „Тераланг“ ООД и „Българска геоинформационна компания“ ЕООД. Сумата, която АГКК ще плати за инструментите, е общо 215 928 лв. без ДДС, при прогнозна стойност 500 000 лв. без ДДС. Така всеки от ГНСС приемниците ще струва по 7197.60 лв. без ДДС или 8637.12 лв. с ДДС.

На второ място е класиран „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД, като е предложил цена от 8200 лв. без ДДС на инструмент, съответно 9840 лв. с ДДС или общо 246 000 лв. без ДДС.

За участие в процедурата са подадени пет оферти, като има един отстранен, заради несъответствия с техническите спецификации на възложителя.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us