Геодезия

АГКК купува 30 ГНСС приемника с обществена поръчка

АГКК обяви обществена поръчка с предмет: “Доставка на 30 (тридесет) комплекта приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”. Дейностите ще включват и обучение на 60 служители на агенцията за работа с ГНСС приемниците и софтуера за обработка и анализ на измерванията. Приемниците трябва да могат да получават сигнали от GPS, GLONASS, BeiDou (Compass) и Galileо.

Прогнозната стойност е 500 000 лв. без ДДС. Цялата документация е достъпна на интернет страницата на АГКК в раздел „Профил на купувача“.

Участниците могат да подават оферти до 17.30 часа на 02.01.2018 г. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1. Офертите ще бъдат отворени на следващия ден, 03.01.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us