Геодезия

АГКК няма задължения към изпълнителите на договори


Към 31.12.2010 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) няма да има задължения към изпълнителите по договори за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и по договори за геодезически дейности, отговориха от министерството на регионалното развитие.

През 2010 г. са разплатени всички задължения от 2009 г., както и всички приети дейности през 2010 г. на обща стойност 14 536 645 лева. Задълженията от  2009 г. на стойност 3 300 000 лв. бяха изплатени през 2010 г. на два пъти – до месец април със средствата на МРРБ и през месеците юли, август и септември чрез „Българската банка за развитие“ АД.

През месец октомври МРРБ осигури 3 000 000 лв., с които се извършиха частични разплащания за дейности, приети през 2010 г., по договори за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на административните райони на гр. София – Банкя, Връбница, Искър, Красна поляна, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Оборище, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец и Студентски. 

Допълнително МРРБ осигури още 8 000 000 лв., с които през месец декември са изплатени всички останали задължения по договорите за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри на възложените райони на гр. София, на общинските центрове – гр. Сопот, гр. Златарица, гр. Белово, гр. Нови Пазар, гр. Трявна, гр. Чипровци, гр. Полски Тръмбеш, гр. Карлово, гр. Велики Преслав,
гр. Ботевград, гр. Доспат, гр. Петрич, гр. Дългопол, гр. Джебел, гр. Нова Загора и на други по-малки населени места, както и на специализирани карти и регистри за устройствено планиране на градовете Плевен и Разград.

През 2011 г. предстои да приключат дейностите по договори за създаване на кадастрална карта на територията на Столична община за следните райони: район Панчарево, район Сердика, район Връбница, част от район Младост, район Искър, район Надежда, район Красна поляна, район Банкя, район Нови Искър, на общинските центрове – гр. Брацигово, гр. Пещера, гр. Батак, гр. Сопот, гр. Белово, гр. Ботевград, гр. Панагюрище и гр. Карлово и на други населени места. Предстои възлагане на дейности по кадастър и геодезия, включващи изработването на ортофотопланове, едромащабни топографски карти и на кадастрална и специализирани карти на Черноморското крайбрежие, включително и на големи инфраструктурни обекти.

Предвижда се да започне работата и по останалите 8 административни района на гр. София, с което цялата територия на столицата ще бъде покрита с кадастрална карта.

Финансирането на дейностите по кадастър и геодезия през 2011 г. по горецитираните обекти ще бъде осигурено със средства от Републиканския бюджет, включително с такива, представляващи определената със Закона за кадастъра и имотния регистър част от набраните от АГКК приходи от услуги.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us