Геодезия

АГКК обмени опит с кадастралната агенция на Холандия

Служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) бяха на работна визита в Холандия. Toва съобщават от ведомството на интернет страницата си.

Начело на българската работна група бе изпълнителният директор на АГКК – инж. Михаил Киров.

Основната цел на посещението е запознаване на българската страна с предоставяните комплексни услуги от Агенцията по кадастър, имотна регистрация и картографиране (АКИРК) на Холандия. Нашенската кадастрална служба е почерпила от северните си колеги добър опит в областта на кадастъра, картографията и ГНСС мрежите. Прилагането на Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) също е било на дневен ред.

По време на визитата бяха представени институционалната рамка и организационната структура на АКИРК, както и системата от ключови регистри и ползваните портали за пространствени данни. Служителите на АГКК взеха участие в демонстрация на геодезически измервания за нуждите на кадастъра, използвайки най-модерен клас оборудване.

През годините двете агенции работят добре по съвместни проекти и обмяната на добри практики.

По време на работната среща бе отправена покана към представители на Холандската агенция за участие в предстоящата в България конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз в периода 13-15.03.2018 г., която те приемат с удоволствие.

netherland collage2018

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us