Геодезия

AГКК обяви конкурси за две свободни позиции

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на следните длъжности:

 • Старши експерт „Геодезически дейности“ (ГД), адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана
 • Главен експерт „Административно обслужване“ (АО), Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) Търговище.

Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 14.12.2018 г.), в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1 или в съответната служба по геодезия картография и кадастър.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • КИГ организира обучителен курс в София
  КИГ организира обучителен курс в София

  Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира поредното обучение. Курсът за поддържане и повишаване на професионалната квалификация във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по

 • Конференция за световния ГИС ден
  Конференция за световния ГИС ден

  Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) и тази година е през ноември. На 17 ще се проведе онлайн конференция по повода.

 • Геодезистите канят на конференция
  Геодезистите канят на конференция

  От Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) канят днес и утре, 4 и 5 ноември 2021 г. в София на ХХХI Международен симпозиум

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us