Геодезия

AГКК обяви конкурси за две свободни позиции

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на следните длъжности:

  • Старши експерт „Геодезически дейности“ (ГД), адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър – Монтана
  • Главен експерт „Административно обслужване“ (АО), Служба по геодезия картография и кадастър (СГКК) Търговище.

Документи за участие в конкурсите се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 14.12.2018 г.), в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1 или в съответната служба по геодезия картография и кадастър.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us