Геодезия

АГКК обяви обществена поръчка за надзор за проекта по усъвършенстване на електронните услуги

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Прогнозната стойност е 83333 лв. без ДДС. Цялата документация се намира на интернет страницата на АГКК в раздел „Профил на купувача“.

Оферти може да се подават до 17:30 ч. на 10.10.2018 г. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us