Геодезия

АГКК обяви обществена поръчка за създаване на ГММП

АГКК обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, Вършец, Мездра, Ботевград, Велико Търново, Елена, Полски Тръмбеш, Севлиево, Трявна, Нова Загора, Хисаря, Аксаково, Генерал Тошево, Силистра, Исперих, Самуил, Антоново и Бяла“ по 14 (четиринадесет) обособени позиции. Общата ѝ прогнозна стойност е 1021000 лв. без ДДС.

Оферти може да се подават в деловодството на агенцията на ул. „Мусала“ № 1 до 17:30 ч. на 04.05.2018 г.

Документацията за процедурата се намира на интернет страницата на АГКК в раздел профил на купувача на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts/gmmp-odobreni-kkkr-blagoevgrad-gocedelchev-simitli-strumyani-drugi.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us