Геодезия

АГКК обяви официално старта на преобразуването на КВС в КККР

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви на интернет страницата си, че на 15.11.2016 г. е започнало реалното излълнение на промените в ЗКИР от тази година, които касаят т.нар. преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри(КККР). Така в срок до две години покрието на страната с кадастър трябва да достигне 95 %.

В момента тече обучение на екип от млади специалисти от експерти от службите по геодезия, картография и кадастър, извършвано по методология, за която няма допълнителна информация. Новината е публикувана на сайта на АГКК на 16.11.2016 г.

{gallery}kvs:690:460:1:0{/gallery}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us