Геодезия

АГКК обяви отмяна на графици за кадастрални карти

АГКК съобщи за отмяна на графиците за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за гр. Антоново, с. Девино, с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us