Геодезия

АГКК обяви поръчка за преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа I клас

Процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП включва 3 обособени позиции, съответно за преизмерване на нивелачна линия 11 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 21 Левски (125 км), нивелачна линия № 12 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 399 Никопол (144 км) и нивелачна линия № 45 от ВНР № 52 Златица до ВНР № 113 Пазарджик (92 км). Общото финансиране за трите позиции е 400 000 лв. без ДДС.

Документацията е достъпна на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts. Оферти се приемат всеки делничен ден от 8:30 до 15 часа в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър до 11.03.2015г. Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа на 12.03.2015г. в 9:30 часа, ден след изтичане на крайния срок за подаване на офертите, в сградата на АГКК на адрес гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us