Геодезия

АГКК обяви поръчка за преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа I клас

Процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП включва 3 обособени позиции, съответно за преизмерване на нивелачна линия 11 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 21 Левски (125 км), нивелачна линия № 12 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 399 Никопол (144 км) и нивелачна линия № 45 от ВНР № 52 Златица до ВНР № 113 Пазарджик (92 км). Общото финансиране за трите позиции е 400 000 лв. без ДДС.

Документацията е достъпна на адрес: https://www.cadastre.bg/public-contracts. Оферти се приемат всеки делничен ден от 8:30 до 15 часа в деловодството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър до 11.03.2015г. Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа на 12.03.2015г. в 9:30 часа, ден след изтичане на крайния срок за подаване на офертите, в сградата на АГКК на адрес гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us