Геодезия

АГКК обяви три конкурса за заемане на длъжности

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обявяви конкурси за заемане на длъжностите:

  • Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ към службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра
  • Старши експерт „Административно обслужване“ към службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен
  • Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) към службата по геодезия картография и кадастър – Русе.

Документите за участие в конкурсите се представят до 17:30 ч. на 02.08.2018 г. в деловодството на АГКК на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1 или в съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Пълни описания на процедурите и изскванията към кандидатите се намират на интернет страницата на АГКК на адрес: https://www.cadastre.bg/jobs.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us